Kroki rekrutacyjne, jakie należy podjąć aby ubiegać się o przyjęcie ucznia do naszego Liceum

Odbycie spotkania rekrutacyjnego z Dyrektorem szkoły, na które należy przynieść orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeśli się je posiada)

Złożenie odpowiedniego wniosku rekrutacyjnego oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej

Spotkanie z psychologiem

Podpisanie umowy poprzedzone dostarczeniem wszystkich niezbędnych dokumentów

W celu umówienia spotkania rekrutacyjnego z Dyrektorem szkoły prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00,
tel. +48 505 348 188 lub 505 222 692, albo poprzez kontakt mailowy: c.klocek@otwarte-drzwi.pl

Harmonogram rekrutacji do 1 klasy liceum w roku szkolnym 2024/2025

Działanie jakie należy podjąć Termin
Umawianie się na spotkanie rekrutacyjne z Dyrektorem szkoły oraz składanie wniosku rekrutacyjnego od 15 marca
Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej do sekretariatu szkoły do 25 czerwca
Dostarczenie kopii zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 5 lipca
Poinformowanie kandydatów przez komisję rekrutacyjną o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia 10 lipca od godz.12:00
Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej od 11 do 15 lipca
Poinformowanie kandydatów przez komisję rekrutacyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu do szkoły 16 lipca od godz.12:00
Rekrutacja uzupełniająca od 20 lipca

UWAGA: Podpisanie umowy może nastąpić dopiero po dostarczeniu wszystkich wymienionych w harmonogramie rekrutacji dokumentów oraz oryginału aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rekrutacja do klasy II stacjonarnej (na rok szkolny 2024/2025) oraz wszystkich klas (I - IV) w systemie edukacji domowej trwa cały rok!

OPŁATA REKRUTACYJNA WYNOSI 500 ZŁ

Jednorazowa opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Należy ją uiścić przelewem, na podany poniżej numer rachunku bankowego:

29 1020 4027 0000 1302 1850 5615

w tytule przelewu wpisując: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko dziecka. Potwierdzenie przelewu należy przedstawić podczas składania wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły.

UWAGA!

W roku szkolnym 2023/2024 utworzyliśmy pierwszy oddział stacjonarny (pierwsza klasa) naszego Liceum, dedykowany młodzieży ze spektrum autyzmu. Oddział może liczyć od 10 do 15 osób. W przypadku większej ilości kandydatów może zostać utworzona kolejna klasa. Łącznie do klas pierwszych stacjonarnych w roku szkolnym 2023/24 możemy przyjąć 30 uczniów.

Wnioski rekrutacyjne

EDUKACJA STACJONARNA
EDUKACJA DOMOWA
Liceum z elastycznym podejściem do edukacji

Zapraszamy również do naszej szkoły partnerskiej Scandynavia

Niepubliczne liceum Scandynavia dedykowane jest dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia z  poradni psychologiczno - pedagogicznej.

System edukacji Scandynavia pozwala młodemu człowiekowi dostosować czas i metody nauki do indywidualnego rytmu dnia, co z jednej strony zapewnia mu poczucie wolności wyboru, ale nakłada jednocześnie samodyscyplinę, wzmacnia umiejętności organizacyjne oraz uczy go podejmować dojrzałe decyzje.

Skip to content