Procedura przyjęcia ucznia do nauczania w ramach edukacji domowej

Aby ubiegać się o przyjęcie ucznia do nauczania w systemie edukacji domowej należy dostarczyć:

Aktualną opinię z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą

Wniosek rodzica/opiekuna prawnego

Podanie rekrutacyjne

Pokwitowanie przelewu bankowego opłaty rekrutacyjnej

Niezbędne jest również odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły.

W celu umówienia spotkania rekrutacyjnego prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

tel. +48 505 348 188; 505 222 692 lub 571 381 596

lub kontakt mailowy: c.klocek@otwarte-drzwi.pl

Skip to content