571-381-59661 646-84-38

liceum@otwarte-drzwi.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"

Edukacja-domowa

Edukacja domowa

Jako jedna z nielicznych szkół specjalizujemy się od wielu lat w edukacji domowej.

  Gwarantujemy:

 • konsultacje z nauczycielami z każdego przedmiotu (kontakt mailowy)
 • organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania egzaminu u ucznia w domu
 • mobilną stronę internetową i wsparcie w zakresie przepisów oświatowych, podstawy programowej, materiałów ćwiczeniowych, lektur oraz zagadnień egzaminacyjnych
 • „lekcje poza murami szkoły” – uczniowie stacjonarni + uczniowie z edukacji domowej informowani z tygodniowym wyprzedzeniem o organizowanym evencie

Spełnianie obowiązku nauki poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową, w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym „Otwarte Drzwi” w zakresie podstawowym jest BEZPŁATNE.

Opłatą objęte są pozostałe pakiety. W przypadku pakietu rozszerzonego jest to 300 zł miesięcznie, a profesjonalnego 600 zł, płatne przez cały rok kalendarzowy w czasie trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Pakiety

Podstawowy

Bezpłatny

lekcje online

opieka tutora

testy kompetencji

Rozszerzony

300 PLN

lekcje online

opieka tutora

testy kompetencji

3 lekcje indywidualne/grupowe

Profesjonalny

600 PLN

lekcje online

opieka tutora

testy kompetencji

5 lekcji indywidualnych/grupowych

projekty, konkursy

warsztaty psychologiczne

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta:
28 1940 1076 3203 1166 0001 0000

Procedura przyjęcia ucznia do nauczania w ramach edukacji domowej

  Aby ubiegać się o przyjęcie ucznia do nauczania w systemie edukacji domowej należy dostarczyć:

 • aktualną opinię z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • podanie rekrutacyjne
 • pokwitowanie przelewu bankowego opłaty wpisowej

Niezbędne jest również odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły.