Czesne

W zależności od wybranego trybu nauczania czesne wynosi:

Tryb stacjonarny

950 zł miesięcznie
  • Płatne przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy

Tryb edukacji domowej

200 zł miesięcznie
  • Płatne przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy

Czesne należy wpłacać na podany niżej numer konta bankowego:

29 1020 4027 0000 1302 1850 5615

w tytule przelewu wpisując: „czesne za miesiąc ……”, wymieniając nazwę miesiąca oraz podać imię i nazwisko Ucznia.

W ramach czesnego gwarantujemy:

Tryb stacjonarny

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych

Tryb edukacji domowej

Pakiety edukacyjne dla edukacji domowej

W trybie edukacji domowej istnieje możliwość dokupienia konsultacji w podanych poniżej pakietach:

Pakiet Rozszerzony

300 zł miesięcznie
  • 3 lekcje indywidualne/grupowe

Pakiet Profesjonalny

600 zł miesięcznie
  • 6 lekcji indywidualnych / grupowych
  • rewalidacja, logopedia, zajęcia kompensacyjne (w ramach orzeczenia)
Skip to content