Jednorazowa opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) wynosi 500zł i należy ją uiścić przelewem, na podany poniżej numer rachunku bankowego, a w tytule przelewu wpisać: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko ucznia.

Potwierdzenie przelewu należy przedstawić podczas składania wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły.

Czesne wynosi 200 zł/ miesięcznie i jest płatne przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy.

Czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na podany niżej numer konta bankowego:

28 1940 1076 3203 1166 0001 0000

W ramach czesnego zapewniamy:

Istnieje możliwość dokupienia konsultacji w podanych poniżej pakietach:

Pakiet Rozszerzony

300 zł miesięcznie
  • 3 lekcje indywidualne/grupowe

Pakiet Profesjonalny

600 zł miesięcznie
  • 6 lekcji indywidualnych/grupowych
  • rewalidacja, logopedia, zajęcia kompensacyjne (w ramach orzeczenia)

Pakiety można dokupić w dowolnym momencie trwania umowy, na minimum 1 miesiąc.

Skip to content