Previous
Next
Dlaczego warto rozpocząć naukę u nas?

Jesteśmy OTWARCI na każdego młodego człowieka, który chce w życiu osiągnąć swój cel.

Stwarzamy możliwość kształcenia młodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, będących w normie intelektualnej, oferując naukę w systemie edukacji domowej, a od roku szkolnego 2023/2024 utworzyliśmy I klasę w trybie stacjonarnym. Jesteśmy niepubliczną placówką edukacyjną o uprawnieniach szkoły publicznej.

W naszym Liceum młodzież ze specjalnymi potrzebami ma większe szanse rozwoju, ponieważ proces edukacyjny jest zintegrowany z  przygotowaniem włączenia w życie rodzinne, społeczne, po prostu w dorosłość.

Mogą się u nas kształcić zarówno uczniowie w spektrum autyzmu, w tym ze zdiagnozowanym Zespołem Aspergera, ale także młodzież z niepełnosprawnością ruchową. Pokazujemy młodemu człowiekowi co potrafi i co umie, nigdy odwrotnie. Wzmacniamy jego kompetencje i wyrównujemy szanse.

Indywidualnie rozpatrujemy kandydatury uczniów, mając na uwadze możliwość zapewnienia wszechstronnego rozwoju.

Chcemy by młodzież mogła w naszej Szkole rozwijać się wielotorowo, we własnym tempie.

Realizujemy obowiązek szkolny poza szkołą

Indywidualizujemy pracę z uczniem

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną

Stosujemy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania

Zapewniamy wsparcie pedagogów, psychologów i terapeutów

Bierzemy udział w programach unijnych i ogólnopolskich

Dlaczego warto rozpocząć naukę u nas?

Jesteśmy OTWARCI na każdego młodego człowieka, który chce w życiu osiągnąć swój cel.

Stwarzamy możliwość kształcenia uczniom wybitnym, zdolnym, sportowcom, artystom i każdemu, kto pragnie z powodzeniem łączyć edukację z pasją, oferując naukę w systemie edukacji domowej.

Dzięki spersonalizowanemu programowi nauczania każdy uczeń realizuje podstawę programową w swoim tempie, jednocześnie nie musząc wybierać pomiędzy sukcesami w nauce, a np. sukcesami w sporcie.

W naszym Liceum mogą kształcić się również uczniowie z Zespołem Aspergera, autyści oraz młodzież z niepełnosprawnością ruchową. Pokazujemy młodemu człowiekowi co potrafi i co umie, nigdy odwrotnie.

Wzmacniamy jego kompetencje i wyrównujemy szanse.

Przyjmujemy każdego ucznia, nie stawiamy progów punktowych! Jesteśmy szkołą wielu pasji!

Realizujemy obowiązek szkolny poza szkołą

Indywidualizujemy pracę z uczniem

Zatrudniamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną

Stosujemy tradycyjne i nowoczesne metody nauczania

Zapewniamy wsparcie pedagogów, psychologów i terapeutów

Bierzemy udział w programach unijnych i ogólnopolskich

p2
p2

Nauka w trybie edukacji domowej

Jako jedna z nielicznych szkół specjalizujemy się od wielu lat w edukacji domowej.

Gwarantujemy:

Aktualności

Wpisy z bloga

Liceum z elastycznym podejściem do edukacji

Zapraszamy również do naszej szkoły partnerskiej Scandynavia

Niepubliczne liceum Scandynavia dedykowane jest dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia z  poradni psychologiczno - pedagogicznej.

System edukacji Scandynavia pozwala młodemu człowiekowi dostosować czas i metody nauki do indywidualnego rytmu dnia, co z jednej strony zapewnia mu poczucie wolności wyboru, ale nakłada jednocześnie samodyscyplinę, wzmacnia umiejętności organizacyjne oraz uczy go podejmować dojrzałe decyzje.

Skip to content