Nauka w trybie edukacji stacjonarnej

W roku szkolnym 2023/2024 utworzyliśmy pierwszy oddział stacjonarny (pierwsza klasa) naszego Liceum, dedykowany młodzieży ze spektrum autyzmu. Oddział może liczyć od 10 do 15 osób. W przypadku większej ilości kandydatów, może zostać utworzona kolejna klasa. Łącznie do klas  pierwszych stacjonarnych w roku szkolnym 2023/2024 możemy przyjąć 30 uczniów.

Szkoły „Otwarte Drzwi” funkcjonują od 2016 r., co sprawia, że posiadamy niezwykle cenne doświadczenie w podejściu do kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mogliśmy wykorzystać tworząc odpowiedni model edukacji oraz zakres zajęć obowiązkowych i fakultatywnych. 

Nasze doświadczenie wykorzystaliśmy również w propozycji przedmiotów rozszerzonych. Ich dobór wynika z faktu, jakie przedmioty wybierali nasi uczniowie uczący się w trybie edukacji domowej, którzy z dużym sukcesem od kilku lat zdają egzamin maturalny i dostają się na wymarzone uczelnie wyższe.

Nauka w trybie edukacji stacjonarnej

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć pierwszy oddział stacjonarny (pierwsza klasa) naszego Liceum, dedykowany młodzieży ze spektrum autyzmu.

Oddział może liczyć od 10 do 15 osób. W przypadku większej ilości kandydatów, może zostać utworzona kolejna klasa. Łącznie do klas  pierwszych stacjonarnych w roku szkolnym 2023/2024 możemy przyjąć 30 uczniów.

Szkoły „Otwarte Drzwi” funkcjonują od 2016 r., co sprawia, że posiadamy niezwykle cenne doświadczenie w podejściu do kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mogliśmy wykorzystać tworząc odpowiedni model edukacji oraz zakres zajęć obowiązkowych i fakultatywnych. 

Nasze doświadczenie wykorzystaliśmy również w propozycji przedmiotów rozszerzonych. Ich dobór wynika z faktu, jakie przedmioty wybierali nasi uczniowie uczący się w trybie edukacji domowej, którzy z dużym sukcesem od kilku lat zdają egzamin maturalny i dostają się na wymarzone studia.

Uczniowie będą mogli wybrać jeden z czterech profili przedmiotów rozszerzonych*, tj.:

matematyka + geografia

język angielski + geografia

matematyka + język angielski

język angielski + biznes i zarządzanie

* Uwaga:
Aby dany profil został utworzony, jego wybór musi zadeklarować minimum 4 uczniów. Wyboru wskazanej powyżej pary przedmiotów rozszerzonych należy dokonać na etapie rekrutacji.

W ramach czesnego zapewniamy:

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia dodatkowe (fakultatywne)

Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu zajęć obowiązkowych
Skip to content