Cennik naszych usług

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Zajęcia bezpłatne!

Konsultacje ze specjalistami

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć
Konsultacyjno – diagnostyczne spotkanie z psychologiem 2 h 350 zł
Konsultacje z psychologiem 50 minut 170 zł
Poradnictwo psychologiczne – pomoc dla rodziców lub opiekunów w trudnościach wychowawczych 50 minut 170 zł

Terapia i zajęcia indywidualne

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć
Psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 50 minut 170 zł
Spotkanie konsultacyjne pod kątem psychoterapii lub w ramach psychoterapii 50 minut 170 zł*
Terapia neurologopedyczna 50 minut 140 zł
Terapia logopedyczna 50 minut 140 zł
Terapia pedagogiczna 50 minut 140 zł
Integracja sensoryczna 50 minut 140 zł
Arteterapia 50 minut 160 zł
Terapia Brainspotting 50 minut 250 zł
Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF 50 minut 140 zł

*W przypadku prowadzenia przez 2 specjalistów cena wynosi 200 zł

Diagnozy

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć*
Diagnoza psychologiczna 50 minut 170 zł
Diagnoza pedagogiczna 50 minut 150 zł
Diagnoza procesów poznawczych i inteligencji testem Stanford – Binet 600 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 minut 170 zł
Diagnoza logopedyczna 50 minut 150 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej: 3 do 4 spotkań w zależności od potrzeb 50 minut 170 zł

* Koszt diagnozy zawiera przygotowanie diagnozy pisemnej

Neuroflow - aktywny trening słuchowy

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć
Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego 1-2 h 270 zł*
Zajęcia terapeutyczne w gabinecie 30 minut 65 zł
Rediagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego 1-2 h 180 zł
Przesiewowe badanie audiologiczne słuchu 20 minut 45 zł

* Koszt diagnozy zawiera przygotowanie diagnozy pisemnej

Skip to content