Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna Otwarte drzwi

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna „Otwarte Drzwi” działa pod egidą Stowarzyszenia, które zostało stworzone z myślą o pomocy osobom potrzebującym. Inspiracją dla powstania zarówno Poradni jak i Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” była myśl pochodząca z książki Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę – „Oswoić znaczy stworzyć więzy”. Ten cytat przyświeca naszej codziennej pracy. Najważniejszą wartością jest dla nas stworzenie relacji, dzięki której nasi pacjenci poczują się bezpiecznie. Otwartość w naszej pracy rozumiemy również jako profesjonalne i indywidualne podejście do problemów oraz trudności towarzyszących osobom wymagających pomocy. „Otwarte drzwi” to otwartość i indywidualne podejście do każdego człowieka. Zakres oferowanej przez nas profesjonalnej pomocy jest szeroki. Adresowany zarówno do dzieci, młodzieży, rodzin, osób dorosłych, a także placówek edukacyjnych. Działamy w obszarze poradnictwa, diagnozy, terapii oraz oferujemy szkolenia i warsztaty. Pomagamy zarówno maluchom korzystającym z pomocy w ramach wczesnego wspomagania, jak i dzieciom starszym, młodzieży oraz rodzicom i osobom dorosłym.

Zespół poradni to specjaliści z różnych dziedzin: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy i socjoterapeuci. Wspólnie tworzymy Poradnię poprzez wzajemne zaufanie oraz zespołowe współdziałanie. Mocną stroną naszego zespołu jest różnorodność, bogate doświadczenie, a także umiejętność spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Umożliwia mam to holistyczne, kompleksowe działanie dostosowane do indywidualnych deficytów i potrzeb. „Różne potrzeby, wiele metod, jeden cel” – to nasze motto.

Aby móc zrozumieć drugiego człowieka, jego problemy, dylematy, trudności rozwojowe – potrzebny jest czas, a także wiedza umożliwiająca profesjonalną pomoc. „Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać”. Dlatego też nasi specjaliści w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych i rekomendowanych metod oraz kierują się zasadami etyczno-moralnymi zawartymi w kodeksach zawodowych. Co najważniejsze, poddają swoją pracę regularnej superwizji.

"Do “Otwartych Drzwi” przyciągnęły nas duże okna, przez które każdy może zajrzeć do środka i każdy może spojrzeć na zewnątrz. To budzi zaufanie."

"Szukaliśmy wsparcia dla naszego sześcioletniego syna, który mimo kilku lat intensywnej wszechstronnej terapii nie mówi. Szukaliśmy nowego miejsca, które dałoby mu nowe bodźce i w efekcie obudziły w nim chęć interakcji i komunikacji. Poradnia zaproponowała nam zajęcia z logopedą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Syn na pierwszych kilku zajęciach jak zwykle walczył o przejęcie kontroli nad przebiegiem zajęć, jednak w efekcie uznał przewodnictwo Pani Ewy, a nawet więcej- przyjął ją do “kręgu zaufania” a na jej imię reaguje równie entuzjastycznie, jak na słowa “lody”, “kotlet” i “tablet” . Wzajemna sympatia pomiędzy synem i terapeutą, którą również, jako rodzice wyczuwamy, sprawia, że syn z niecierpliwością czeka na kolejne zajęcia i z entuzjazmem rozwiązuje kolejne zagadki,
Pani Ewa umie zmotywować syna, jak nikt :)"

"Na terenie szkoły czujemy się po prostu dobrze, czujemy się mile widziani. Lubimy i chcemy tam być.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Burzyńska"

Nasza misja

Wsłuchując się w potrzeby rodziców dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi zarząd Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” wyszedł z pomysłem i inicjatywą powołania działającej pod skrzydłami stowarzyszenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej świadczącej specjalistyczną pomoc na rzecz dzieci oraz ich rodzin.

Nasza Poradnia jest placówką zapewniającą kompleksową, specjalistyczną pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz trudności zgłaszanych przez rodziców w myśl naszej maksymy: ”różne potrzeby, wiele metod, jedne cel”. Jesteśmy po to, aby naszą wiedzą i doświadczeniem:

  • wspomagać oraz pobudzać rozwój psychoruchowy i społeczny;
  • diagnozować i rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz psychofizyczne dzieci i młodzieży;
  • pomagać w rozwijaniu mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień;
  • wspomagać i wspierać rodziców w problemach wychowawczych oraz edukacyjnych;
  • pomagać w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w różnych sferach życia;
  • poprawiać jakość i komfort życia rodzinnego.

Praca zdalna

Staramy się wspierać Was i Wasze dzieci każdego dnia.
Zarówno wtedy, gdy się z nimi spotykamy, jak i wtedy kiedy spotkać się nie możemy.

Praca zdalna - Paweł Górny

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi” decyzją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz dyrektora Poradni zawiesiła prowadzenie bezpośredniej działalności terapeutycznej i diagnostycznej. Obecna sytuacja uniemożliwia nam bezpośredni kontakt z Państwem i Waszymi dziećmi, dlatego chcąc zapewnić Państwu wsparcie proponujemy kontynuację terapii i korzystanie z naszej pomocy w trybie zdalnym oraz zapraszamy do kontakt e-mailowego i telefonicznego. Przygotowaliśmy dla Was propozycje kontunuowania terapii oraz pomocy i wsparcia w przystosowaniu życia Waszej rodziny do warunków długookresowego pozostawania w domu. W tym okresie będziemy się z Państwem kontaktować za pomocą metod i technik pracy na odległość tzn. za pomocą Internetu i telefonu oraz aplikacji i programów umożliwiających pracę zdalną.

Chcemy wspierać Państwa i kontynuować terapię w warunkach domowych poprzez następujące formy pomocy:.

Udzielanie informacji – zamierzamy rzetelnie informować Państwa na temat funkcjonowania oświaty oraz naszej placówki w warunkach kwarantanny i pracy zdalnej. Również będziemy informować i przekazywać pomoce oraz materiały które mogą posłużyć kontynuowaniu terapii w warunkach domowych, a także pomysły dotyczące animacji czasu wolnego – jak spędzać czas, bawić się z dzieckiem w warunkach izolacji domowej.

Zajęcia specjalistyczne telefoniczne/online – prowadzone przez różnych specjalistów: fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej, pedagogów, logopedów, neurologopedów, psychologów, psychoterapeutów - mające ma celu omówienie z rodzicami bieżących trudności i potrzeb dziecka oraz przesłanych przez nas wcześniej materiałów, filmów instruktażowych - propozycji pracy i zabaw z dzieckiem, aby umożliwić Państwu skorzystanie z tych materiałów i na tyle na ile jest to możliwe kontynuację terapii w warunkach domowej izolacji. Również jeśli rodzice wyrażają gotowość oraz wiek i dojrzałość dziecka umożliwia taki sposób pracy proponujemy prowadzenie zajęć specjalistycznych online.

Wideo konsultacje – rodziców potrzebujących instruktażu i wskazówek dotyczących kontynuowania terapii w warunkach izolacji domowej, zapraszamy do wideo konsultacji mających na celu przekazanie rad i wskazówek jak bawiąc się i spędzając czas z dzieckiem wplatać elementy rehabilitacji ruchowej lub terapii logopedycznej czy pedagogicznej.

Konsultacje telefoniczne/online – chcemy pomóc Państwu w codziennych zadaniach opiekuńczo-wychowawczych, w zrozumieniu trudności dziecka oraz przekazać wskazówki i pomysły, które mogą okazać się pomocne w kontakcie z dzieckiem. Celem konsultacji jest zastanowienie się nad przyczynami i charakterem problemów dziecka, poszerzeniem perspektywy ich rozumienia oraz poszukiwaniem rozwiązań zaistniałych trudności wychowawczych.

Telekonsultacje z psychologiem – „rodzina na kwarantannie” – proponuję Państwu skorzystanie z pomocy polegającej na pracy na planie dnia rodziny oraz przystosowanie życia Waszej rodziny do warunków długookresowego pozostawania w domu. Wszyscy znaleźliśmy się w nietypowej i nieprzewidywalnej sytuacji. Codzienne życie rodzinne w warunkach izolacji społecznej, pracy zdalnej, edukacji online może być trudnym i stresującym wyzwaniem, dlatego proponujemy pomoc w zorganizowaniu życia rodzinnego na czas kwarantanny.

Telefoniczną pomoc psychologiczną w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa) mającą na celu zapewnienie Państwu wsparcie emocjonalne w sytuacji osobistej konfrontacji z nagłym i trudnym wydarzeniem życiowym.

psychoterapię on-line – osoby chętne, które nie chcą zawieszać psychoterapii na czas kwarantanny zapraszamy do kontynuowania procesu terapeutycznego on-line.Wszystkim nam może być trudno i ciężko w sytuacji kwarantanny i epidemii, jednak żywię głęboką nadzieję, że ten trudny czas spędzą Państwo w spokoju i zdrowiu oraz, że uda się Państwu na nowo zorganizować i przystosować życie rodzinne do warunków izolacji domowej. Mam również nadzieję, że nasze propozycje wsparcia Państwa okażą się pomocne i że pomimo tego, że się nie spotykamy, to nadal możemy ze sobą być i służyć Państwu pomocą. Do szybkiego zobaczenia.

Paweł Górny
Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi” w Poznaniu

Procedury poradni dotyczące COVID-19

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka- zgłoś się do nas!

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Otwarte Drzwi

Aleja Niepodległości 36

61-714 Poznań

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501 710 410

E-mail: poradniaotwartedrzwi@gmail.com

Sekretariat Poradni

Tel: 732 710 424

E-mail: poradnia@otwarte-drzwi.pl

Konto bankowe nr: 86 1940 1076 3172 1734 0000 0000