Nowoczesna edukacja to otwartość, uważność i realizacja programu w relacji do możliwości ucznia przy jednoczesnym zrozumieniu jego potrzeb. To szczególnie ważne w przypadku szkół, w których uczą się osoby w spektrum autyzmu. Niepubliczna szkoła podstawowa i liceum „Otwarte Drzwi” to miejsca, które dają nadzieję na dobrą przyszłość, tworzą wspierającą się mikrospołeczność i poprzez swoje działania oraz osiągane rezultaty skutecznie wpływają na sposób postrzegania osób z autyzmem przez społeczeństwo.

Wszelka inność plasująca dziecko poza społeczną normą powoduje, że staje ono w obliczu poważnego wyzwania emocjonalnego związanego z wykluczeniem. Jeszcze większy ostracyzm towarzyszy tym młodym ludziom, którzy posługują się niestandardowymi formami ekspresji lub nie pojmują emocji w ogólnie przyjęty sposób. Autyści. Dla nich system szkolnictwa publicznego nie ma ani czasu, ani uwagi, ani oferty. Społeczeństwo zaś nie znajduje akceptacji i zrozumienia. W najlepszym wypadku proponuje protekcjonalne traktowanie. Takie podejście w żaden sposób nie daje osobom w spektrum autyzmu szansy na rozwój i na ogół całkowicie rujnuje potencjały, jakimi dysponują. Postanowiliśmy to zmienić. Dzięki niepublicznym szkołom „Otwarte Drzwi” dajemy osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom nadzieję na dobrą przyszłość. (kliknij tu, aby przejść do artykułu „Otwarte Drzwi – szkoły, które dają nadzieję”)

Jak tworzy się mikrospołeczność

Nie da się ukryć, że wielką rolę we wspomnianym procesie dawania nadziei odgrywają rodzice autystycznego dziecka. Jeśli bowiem nie podejmą próby weryfikacji i diagnostyki młodego człowieka w przypadku, gdy wykazuje on niestandardowe zachowania lub emocjonalne zaburzenia, nie otrzyma niezbędnego wsparcia. Jednocześnie nie można opiekunów pozostawić samym sobie. Dlatego stworzyliśmy poradnię psychologiczno-pedagogiczną „Otwarte Drzwi”, która pomaga dotrzeć do sedna problemu, wskazać trudności i kierunki działań umożliwiające dziecku wrócić na ścieżkę rozwoju.

Z kolei szkoła podstawowa i liceum to miejsca, w których wspomniane działania można skutecznie realizować. Innowacyjne narzędzia kształcenia, program nauczania dostosowany do poziomu dzieci, indywidualnie dobrane metody pracy czy 6-osobowe klasy, w których nauczycielowi prowadzącemu towarzyszy nauczyciel wspierający, to ważne elementy naszego systemu edukacji. Jednak niewiele wskóralibyśmy, gdyby nie podmiotowe podejście do podopiecznych poparte szacunkiem, uważnością oraz pragnieniem poznania i zrozumienia ich potrzeb oraz możliwości.

Za sprawą przyjętego modelu nauczania dzieci czują się w naszych szkołach bezpiecznie, pozostając sobą oraz dokonując postępów na własnych warunkach i w dogodnym dla siebie tempie. Dzięki takiemu postępowaniu jesteśmy w stanie wydobyć pełnię intelektualnego potencjału naszych uczniów i przygotować ich do funkcjonowania w społeczeństwie, dla którego autyzm pozostaje niezgłębionym tematem. Pomimo deficytów w zakresie rozwoju emocjonalnego, nasi uczniowie doskonale funkcjonują w określonych warunkach społecznych, realizując się intelektualnie i zawodowo. To najlepsze podsumowanie efektywności systemu kształcenia realizowanego w szkołach „Otwarte Drzwi”, który na wielu polach kreuje mikrospołeczność otwartą i przyjazną osobom w spektrum autyzmu.

W kręgu mikrospołeczności

Edukacja osób w spektrum autyzmu nie jest zadaniem dla jednej osoby. To proces, w którym muszą uczestniczyć i współpracować wszystkie zainteresowane strony – i dziecko, i rodzice, i terapeuci oraz wychowawcy szkolni. Wspólna wytężona i rzetelna praca sprawia bowiem, że młody człowiek wraca na właściwe tory. Przy okazji tego wspaniałego i trudnego wyzwania tworzy się mikrospołeczność, która nieustannie wspiera się nawzajem, buduje kapitał mikrospołecznego wsparcia, wiedzy i doświadczenia. Członkowie takiej wspólnoty znajduję w niej ukojenie, zrozumienie, ale także siłę. Szkoły z kolei są jednocześnie przewodnikami dla dzieci i ich rodziców, kołem zamachowym rozwoju uczniów i katalizatorem niesamowitej energii, która pozwala wszystkim uczestnikom mikrospołeczności odnaleźć się w sytuacji i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Mądra praca u podstaw

O jakości nauczania w niepublicznych szkołach „Otwarte Drzwi” świadczą rezultaty, jakie placówki osiągają w pracy z autystycznymi uczniami. W toku wieloletnich doświadczeń wykształciliśmy skuteczny model edukacji zarówno dla osób w spektrum autyzmu, jak i ich otoczenia, którego efekty rezonują na społeczeństwo. Proces ten można porównać do rozchodzących się kręgów na wodzie, które cierpliwie rozpraszają się po jej powierzchni. Wierzymy, że za sprawą mądrej pracy u podstaw nie tylko skutecznie wykształcimy naszych uczniów, ale również wyedukujemy i uwrażliwimy społeczeństwo na potrzeby i możliwości osób z autyzmem. Tym bardziej, że już teraz możemy obserwować, jak rozchodzące się kręgi naszych działań doskonale rezonują w przestrzeni społecznej. Niektórzy nasi uczniowie są na studiach, inni je skończyli i z satysfakcją realizują się w sferze profesjonalnej, a w ich ślady idą następni młodzi ludzie.

Skip to content