Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte Drzwi - Premium"

Otwieramy drzwi dzieciom z różnymi trudnościami.

Previous
Next
piorko_2png
p1

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych.

Naszymi atutami są:

p1

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych.

Naszymi atutami są:

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Otwarte Drzwi-Premium"


Aby rozpocząć edukację w naszej Szkole należy podjąć następujące kroki:

Posiadać aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły, a następnie z psychologiem szkolnym.

Złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiścić opłatę rekrutacyjną.

Aktualności

Partnerzy

Skip to content