Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Otwarte Drzwi"

Aby rozpocząć edukację w naszej Szkole należy podjąć następujące kroki:

Posiadać aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły, a następnie z psychologiem szkolnym.

Złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiścić opłatę rekrutacyjną.

Czesne i opłaty

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 500 zł i jest ona bezzwrotna. Należy ją uiścić przelewem, na podany poniżej numer rachunku bankowego, a w tytule przelewu wpisać: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko dziecka. Potwierdzenie przelewu należy przedstawić podczas składania Wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły.

Tryb stacjonarny

500 zł miesięcznie
  • płatne jest przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy

Tryb edukacji domowej

200 zł miesięcznie
  • płatne jest przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy.

Czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na podane niżej konto bankowe:

92 1940 1076 3138 8807 0001 0000

Skip to content