Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi-Premium” powstała we wrześniu 2021, w miejsce dotychczasowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte Drzwi”.

Jesteśmy placówką edukacyjną o uprawnieniach szkoły publicznej, dedykowaną wyłącznie dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Naszą ofertę kierujemy do uczniów w normie intelektualnej w spektrum autyzmu, dzieci z niepełnosprawnością ruchową, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, którego celem jest obejmowanie współpracą osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, a także całych ich rodzin, poprzez edukację, rehabilitację, opracowywanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania

W wyniku wieloletniej praktyki w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostrzegliśmy, że problem edukacji wymaga wielotorowego spojrzenia, można by rzec indywidualnego dla każdego ucznia. Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych. Zatrudniliśmy szerokie grono specjalistów i dodatkowo wprowadziliśmy różnorakie terapie wspierające rozwój naszych uczniów, w małych, nie przekraczających 6 osób grupach, co pomogło wprowadzić w życie powyższe, indywidualne spojrzenie.

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Jesteśmy placówką edukacyjną o uprawnieniach szkoły publicznej, dedykowaną wyłącznie dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, którego celem jest obejmowanie współpracą osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, a także całych ich rodzin, poprzez edukację, rehabilitację, opracowywanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania W wyniku wieloletniej praktyki w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostrzegliśmy, że problem edukacji wymaga wielotorowego spojrzenia, można by rzec indywidualnego dla każdego ucznia. Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych. Zatrudniliśmy szerokie grono specjalistów i dodatkowo wprowadziliśmy różnorakie terapie wspierające rozwój naszych uczniów, w małych, nie przekraczających 6 osób grupach, co pomogło wprowadzić w życie powyższe, indywidualne spojrzenie. Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Nasze atuty

Mała liczebność uczniów w oddziałach (4-6 osób)

o możliwie najbardziej zbliżonym do siebie poziomie, tworzonych na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym

Bogata oferta zajęć poza ramowym planem nauczania

arteterapia, muzykoterapia, zajęcia kulinarne, w których uczniowie mogą uczestniczyć zarówno regularnie, jak i podczas odbywających się raz w miesiącu „Twórczych Działań”, mających na celu integrację całych rodzin i ich przyjaciół wokół wspólnych działań artystycznych i innych realizowanych przez szkołę projektów

Możliwość spełniania obowiązku nauki poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową

nasi uczniowie w ramach projektu uczestniczą również w dwuletnim programie hipoterapeutycznym. W szkole prowadzona jest również sekcja olimpiad specjalnych, w których nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów.

Funkcjonująca przy szkole Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”

dzięki czemu dodatkowo chętne dzieci oraz ich rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych m.in. przez tych samych specjalistów, którzy prowadzą terapię w ramach zajęć lekcyjnych

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie. Realizujemy wszystkie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach planu lekcji.

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach:

Skip to content