Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator

Administratorem danych osobowych w zależności od sytuacji i relacji z osobami, których dane dotyczą, będzie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” lub podmioty od niego zależne, dla których jest ono podmiotem prowadzącym, tj.:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte Drzwi – Premium”;
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi”;
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Otwarte Drzwi”;
 • Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji.

Zindywidualizowane Informacje o przetwarzaniu danych osobowych będą przekazywane każdorazowo w momencie pozyskiwania danych osobowych przez danego administratora.

2. Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Pan Dawid Nogaj, e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3. Cel i podstawy przetwarzania

W zależności od sytuacji będziemy przetwarzać dane osobowe, aby:

 • przeprowadzić rekrutację do szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 • realizować działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą,
 • udzielać pomocy psychologiczno–pedagogicznej,
 • wypełniać obowiązki jako pracodawca,
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej,
 • informować o wydarzeniach i innych formach działalności organizowanych przez Stowarzyszenie i podmioty prowadzone przez Stowarzyszenie lub objętych przez nie patronatem,
 • dostosować funkcjonalności strony internetowej,
 • archiwizować dane osobowe zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (monitoring wizyjny),
 • realizować wnioski dotyczące realizacji praw wynikających z RODO;

W zależności od sytuacji i celu przetwarzania podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, umowa, obowiązek prawny ciążący na administratorze lub prawnie uzasadniony interes administratora. Zindywidualizowane Informacje o celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania  będą przekazywane każdorazowo w momencie pozyskiwania danych osobowych przez danego administratora.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie różnego rodzaju usług, np. z zakresu księgowości lub IT.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Zindywidualizowane Informacje
o okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu będą przekazywane każdorazowo w momencie pozyskiwania danych osobowych przez danego administratora.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu podania danych

W zależności od sytuacji podanie danych osobowych może być obowiązkiem prawnym lub być niezbędne do zawarcia umowy. Zindywidualizowane Informacje o wymogu podania danych oraz ewentualnych konsekwencjach ich niepodania będą przekazywane każdorazowo w momencie pozyskiwania danych osobowych przez danego administratora.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki cookies

1. Cel i zakres zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

 • Dostosowanie zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań. W tym celu na Naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają na zapamiętywanie Państwa preferencji dotyczących umieszczonych w witrynie treści, modyfikowanie ich wyświetlania oraz ich aktualizowanie względem Państwa potrzeb i oczekiwań;
 • Umożliwienie Państwu nawiązania z Nami kontaktu w danym temacie poprzez formularz kontaktowy, udostępniony adres e-mail i numer telefonu oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi na przesłane zapytanie. Aby to osiągnąć, możemy prosić Państwa o podanie różnych zwykłych kategorii danych w zależności od wybranego przez Państwa tematu. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny (właściwy) w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć, np. jeśli chcecie Państwo podzielić się z Nami opinią o Naszych usługach, nie wymagamy, abyście podawali nam Państwo swoje dane adresowe, czy teleadresowe, a jedynie treść wiadomości oraz adres e-mail, który umożliwi nam udzielenie odpowiedzi, jeśli będzie ona wymagana zgodnie z Państwa życzeniem.

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

 • Adres e-mail;
 • Adres IP Użytkownika;
 • Numer telefonu kontaktowego;

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a logi nie są ujawniane osobom trzecim.

W Naszym imieniu stroną www zarządza wyznaczony administrator systemu informatycznego. Wówczas określony administrator systemu informatycznego świadczący pomoc techniczną ma dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego).

2. Odbiorcy danych

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, organizacjom i osobom poza Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych;
 • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
 • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa administratora danych osobowych, użytkowników strony otwarte-drzwi.pl oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

3. Informacja o COOKIES

W naszym serwisie stosujemy tzw. cookies (ang. ciasteczka), tj. pliki tekstowe zawierające informacje, które ułatwiają korzystanie ze strony otwarte-drzwi.pl. Są one zapisywane na Państwa urządzeniu,
a nasze serwery (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) mogą je odczytywać, w celu dostarczenia Państwu jak najlepszych doświadczeń związanych z serwisem. Poza cookies możemy stosować inne technologie o funkcjach zbliżonych do ciasteczek.

Typowy plik cookie zawiera w nazwie domenę serwisu, przez który został utworzony, czas po którym zostanie automatycznie skasowany oraz indywidualny numer. W wielu przypadkach Państwa przeglądarka domyślnie pozwala na stosowanie cookies.

Na stronie www.otwarte-drzwi.pl są one wykorzystywane do:

 1. Dopasowania wyświetlania stron do Państwa oczekiwań oraz zapewniania poprawnego działania serwisu np. umożliwia włączanie powiadomień;
 2. Tworzenia statystyk, które pozwalają nam udoskonalać serwis przez badanie w jaki sposób korzystają z niego odbiorcy;
 3. Utrzymania sesji, dzięki temu nie muszą Państwo na każdej podstronie wpisywać ponownie tych samych danych;
 4. Profilowania treści reklamowych zgodnie z Państwa preferencjami i potrzebami;
 5. Ograniczania zużywanych zasobów technicznych (w tym transferu) wymaganych do ponownego wczytania podstron;
 6. Akceleracji procesu pełnego wczytywania podstron;
 7. Gromadzenia informacji o systemie operacyjnym, adresie IP osoby przeglądającej stronę, lokalizacji i przeglądarce.

Podczas pierwszej wizyty na stronie www.otwarte-drzwi.pl zostaną Państwo poinformowani (za pomocą jednoznacznie zauważalnego okna) o zakresie i celu wykorzystywania plików Cookies.

Przy kolejnych wizytach można sprawdzić zasady Polityki Prywatności i Cookies w udostępnionej zakładce.

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na używanie cookies, dane będą zapisywane w pamięci  przeglądarki. Możliwe jest przygotowanie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies. Można też ręcznie wyłączyć w swojej przeglądarce możliwość zapisywania cookies.

Żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia Państwa tożsamości. Można
w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

 

 

Skip to content