Oferta: Dla dzieci i młodzieży

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje z psychologiem

Poradnictwo psychologiczne

Terapia i zajęcia indywidualne

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

Fizjoterapia

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu

Integracja sensoryczna

Arteterapia

Terapia Brainspotting

Skip to content