Oferta: Dla dzieci i młodzieży

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Konsultacje z psychologiem

– celem spotkania jest ustalenie wstępnej diagnozy problemów dziecka zgłaszanych przez rodziców/opiekunów

– efektem spotkania jest decyzja dotycząca dalszej pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb oraz specyfiki konsultowanych trudności, w formie: porad psychologicznych, dalszej diagnozy oraz terapii

– konsultacja psychologiczna może być wstępem do psychoterapii, socjoterapii lub innej formy pomocy grupowej

Poradnictwo psychologiczne

– cykl spotkań z psychologiem, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz poszukiwanie ich rozwiązania

– spotkania umożliwiają poszerzenie perspektywy rodzica/opiekuna w postrzeganiu problemu i służą nauczeniu rodziców nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Terapia i zajęcia indywidualne

Psychoterapia dzieci i młodzieży

W naszej Poradni pracujemy w nurcie psychodynamicznym, który opiera się na relacji terapeuty z pacjentem. Wymaga zaangażowania obu stron. Zakłada pojawienie się różnych, także trudnych emocji.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Jest kombinacją metod dopasowanych do indywidualnych trudności dziecka wynikających z jego deficytów i zaburzeń w obrębie mowy, komunikacji i myślenia.

Fizjoterapia

Z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF

Terapia pedagogiczna

– jej celem jest stymulowanie, rozwijanie oraz usprawnianie funkcji poznawczych związanych z przyswajaniem wiedzy szkolnej oraz poznawaniem świata

– wspiera rozwój myślenia, poprawia pamięć i koncentrację, oraz usprawnia umiejętności porozumiewania się

Integracja sensoryczna

Terapia ta jest często określana mianem „ naukowej zabawy”, która jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, jednocześnie dostarczając mu takie bodźce, które potrzebuje jego system nerwowy.

Skip to content