Oferta: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zajęcia bezpłatne

Bezpłatna, kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone są przez różnych specjalistów: logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów metody NDT Bobath, pedagogów, psychologów, terapeutów IS. Polegają one na wspieraniu i rozwijaniu funkcji poznawczych, ruchowych, komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci- od momentu urodzenia do okresu podjęcia nauki szkolnej. Przed przystąpieniem do programu należy umówić się na bezpłatne konsultacje.

Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Konsultacje i zapisy na wczesne wspomaganie (1,5h) – bezpłatne spotkanie

Spotkanie to składa się z wywiadu dotyczącego trudności dziecka oraz przebiegu jego rozwoju, ustalenia planu terapii w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ustalenia zasad współpracy z rodzicami w ramach oferowanej pomocy.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Skip to content