Cennik naszych usług

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Zajęcia bezpłatne!

Konsultacje ze specjalistami

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć
Konsultacyjno – diagnostyczne spotkanie z psychologiem 2 h 250 zł
Konsultacje z psychologiem 50 minut 120 zł
Poradnictwo psychologiczne – pomoc dla rodziców lub opiekunów w trudnościach wychowawczych 50 minut 120 zł

Terapia i zajęcia indywidualne

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć
Psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 50 minut 120 zł
Spotkanie konsultacyjne pod kątem psychoterapii lub w ramach psychoterapii (prowadzi dwóch specjalistów) 50 minut 150 zł
Terapia neurologopedyczna 50 minut 120 zł
Terapia logopedyczna 50 minut 100 zł
Terapia pedagogiczna 50 minut 100 zł
Integracja sensoryczna 50 minut 120 zł
Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF 50 minut 120 zł

Diagnozy

Rodzaj zajęć Czas trwania Koszt zajęć*
Diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu: 4 – 6 spotkań (prowadzi dwóch specjalistów). 50 minut 170 zł
Diagnoza psychologiczna 50 minut 130 zł
Diagnoza procesów poznawczych i inteligencji testem Stanford – Binet indywidualnie 500 zł
Diagnoza neurologopedyczna 50 minut 130 zł
Diagnoza logopedyczna 50 minut 120 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej: 3 do 4 spotkań w zależności od potrzeb 50 minut 130 zł

* Koszt diagnozy zawiera przygotowanie diagnozy pisemnej

Skip to content