O stowarzyszeniu

DANE STOWARZYSZENIA

 

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”
Adres: ul Katowicka 9B/18 61­131 Poznań
Telefon: +48 505 222 692
Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000522840
Status prawny: Stowarzyszenie
Nr REGON: 302819290
Nr NIP: 7822576764
Nazwa banku i nr rachunku bankowego: Credit Agricole Nr konta: 44 1940 1076 3138 8807 0000 0000
Adres właściwego urzędu skarbowego: Urząd Skarbowy Poznań Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185 61­055 Poznań Nowe Miasto

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA

 

Sławomir Wrembel – Prezes Zarządu

Wojciech Kaczmarek – Wice Prezes Zarządu

Aleksandra Mierzejewska – Sekretarz

Renata Myszyńska – Skarbnik

Ewa Jakubiak – Członek

O STOWARZYSZENIU

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” w Poznaniu jest organizacją NON PROFIT, której podstawowym celem jest kształcenie opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

 

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych – Edukacji Przyjaznej Dziecku, Naszym pragnieniem jest stworzenie szeroko działającej organizacji, która obejmie wsparciem i opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia, czyli zaczynając od ośrodka wczesnej interwencji przez, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole, świetlicę, gimnazjum, kończąc na warsztatach terapii zajęciowej.

 

Chcemy aby wspieranie rodziców i dzieci niepełnosprawnych objęło jak najwięcej sfer ich życia. Początki zawsze wymagają dużego wysiłku, jednakże spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym zaszliśmy już bardzo daleko – powołaliśmy Stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum „Otwarte Drzwi” z odziałam integracyjnymi Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu i zostaliśmy wpisani do rejestru szkół, w związku z tym, rozpoczynamy naszą działalność dydaktyczną od września 2016 r.

Najnowsze wpisy