Rozliczenie PIT z PITax.pl

O szkole

Niepubliczne placówki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – „Otwarte Drzwi” zostały powołane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi" z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od 1 września 2019 r. gimnazjum zostało przekształcone w liceum ogólnokształcące.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa jest placówką z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. Nasze „Otwarte Drzwi” są dla wszystkich. Specyfika pracy polega na tym, że uczniowie pełnosprawni i uczniowie z niepełnosprawnościami proces edukacji realizują dwutorowo (dostosowany do ich potrzeb i możliwości), integracja odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie artystycznej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Naszym atutem jest mała liczebność uczniów w zespole/klasie (4 – 6 osób), dzięki czemu praca nauczyciela z dzieckiem jest intensywna i prowadzona w sposób skoncentrowany na uczniu.

Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci) doskonale przygotowanych do zadań im powierzonych. W ramach godzin z wychowania fizycznego, uczniowie z niepełnosprawnościami są objęci kompleksową rehabilitacją.

Nasi uczniowie w ramach projektu uczestniczą w dwuletnim programie hipoterapeutycznym, w ramach olimpiad specjalnych organizowane są również wyjazdy na basen. Poza zajęciami wynikającymi z ramowego planu nauczania, nasi uczniowie korzystają na terenie placówki z zajęć arteterapeutycznych, muzykoterapii, zajęć kulinarnych i teatralnych.

Raz w miesiącu (w soboty) odbywają się w naszej szkole Twórcze działania, które są aktywnością artystyczną mającą na celu integrować członków rodziny. W spotkaniach uczestniczyć mogą całe rodziny wraz z przyjaciółmi, spotkania te są otwarte dla wszystkich chcących w artystycznej i rodzinnej atmosferze spędzić miło czas.

Nasi uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i asystencką w czasie pobytu w szkole.

Szkoła współpracuje z Collegium Da Vinci i Parlamentem Studentów UAM, skąd rekrutują się praktykanci i wolontariusze.

Misja szkoły

Jesteśmy placówką oświatową powołaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”, którego celem jest obejmowanie współpracą osób niepełnosprawnych, zwłaszcza dzieci, a także całych ich rodzin poprzez edukację, rehabilitację, opracowywanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania. Nasza szkoła świadczy usługi uczniom, rodzicom i środowisku, którzy podzielają nasze ideały edukacyjne. Struktura naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jesteśmy placówką, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: dociekliwość poznawcza, chęć edukacji i samodoskonalenia się, odpowiedzialność, rozwaga, tolerancja, wartości moralne. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych i oryginalności. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w dalszej edukacji i w praktycznej działalności człowieka. Jesteśmy przekonani, że realizacja naszych założeń zapewni satysfakcję i zadowolenie uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Wizja szkoły

Tworzymy szkołę bezpieczną, przyjazną i mądrze tolerancyjną. Nauczyciele naszej szkoły dokładają wszelkich starań, aby uczniowie stawali się jednostkami samodzielnymi, rozważnymi oraz odpowiedzialnymi za siebie i za innych. Uczymy dzieci umiejętności tolerancji oraz rozróżniania dobrych i złych uczynków w oparciu o zasady humanizmu.

Szkoła rozbudza u uczniów ciekawość świata oraz tworzy warunki i motywuje uczniów do działań poszukiwawczych,uczy współpracy w grupie i przygotuje do wykorzystania wiadomości i umiejętności w życiu codziennym. Nasi uczniowie są autentycznymi współgospodarzami szkoły dbającymi o porządek i bezpieczeństwo.

Rodzice mają świadomość wspomagającej roli szkoły we wszystkich ich poczynaniach wychowawczych.

Podmiotem wszystkich oddziaływań w szkole jest dziecko. Staramy się stworzyć mu jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju, stworzyć atmosferę wzajemnego zrozumienia, zaufania i przyjaźni. Tylko w relacjach przyjaciel – przyjaciel możemy mówić o „mądrej miłości”, tak bardzo dzieciom potrzebnej i tak silnie wspierającej wychowanie. Przedstawiamy tu ogólny zarys działań wychowawczych. Programy szczegółowe są opracowane przez wychowawców (w porozumieniu z uczniami i rodzicami).

Do pobrania

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” jest organizacją pożytku publicznego, której podstawowym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych - edukacji przyjaznej dziecku. Tworzymy organizację, która obejmuje wsparciem oraz opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia, czyli zaczynając od ośrodka wczesnej interwencji przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, szkołę podstawową, świetlicę, gimnazjum, liceum, kończąc na warsztatach terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie powstało jako odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie kompleksowej edukacji na najwyższym poziomie, a jego członkami są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, terapeuci, pedagodzy, fizjoterapeuci oraz artyści, pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami od lat.

Najważniejszym dziełem Stowarzyszenia są poniższe placówki:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum „Otwarte Drzwi” z Oddziałami Integracyjnymi
 • Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi” z Oddziałami Ogólnodostępnymi i Integracyjnymi
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Chcemy aby wspieranie rodziców i dzieci niepełnosprawnych objęło jak najwięcej sfer ich życia. Dlatego gorąco zachęcamy do wspierania rozwoju naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie nam 1% swojego podatku.

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zarząd stowarzyszenia

Sławomir Wrembel – Prezes Zarządu

Aleksandra Mierzejewska – Sekretarz

Ewa Jakubiak – Skarbnik

Dane stowarzyszenia

Nazwa: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”

Adres: ul Katowicka 9B/18 61¬131 Poznań

Telefon: +48 505 222 692

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000522840

Status prawny: Stowarzyszenie

Nr REGON: 302819290

Nr NIP: 7822576764

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: Credit Agricole Nr konta: 44 1940 1076 3138 8807 0000 0000

Adres właściwego urzędu skarbowego: Urząd Skarbowy Poznań Nowe Miasto ul. Warszawska 183/185 61¬055 Poznań Nowe Miasto

Do pobrania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Otwarte Drzwi” działa pod egidą Stowarzyszenia, które zostało stworzone z myślą o pomocy osobom potrzebującym. Inspiracją dla powstania zarówno Poradni jak i Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” była myśl pochodząca z książki Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę – „Oswoić znaczy stworzyć więzy”. Ten cytat przyświeca naszej codziennej pracy. Najważniejszą wartością jest dla nas stworzenie relacji, dzięki której nasi pacjenci poczują się bezpiecznie. Otwartość w naszej pracy rozumiemy również jako profesjonalne i indywidualne podejście do problemów oraz trudności towarzyszących osobom wymagających pomocy. „Otwarte drzwi” to otwartość i indywidualne podejście do każdego człowieka. Zakres oferowanej przez nas profesjonalnej pomocy jest szeroki. Adresowany zarówno do dzieci, młodzieży, rodzin, osób dorosłych, a także placówek edukacyjnych. Działamy w obszarze poradnictwa, diagnozy, terapii oraz oferujemy szkolenia i warsztaty. Pomagamy zarówno maluchom korzystającym z pomocy w ramach wczesnego wspomagania, jak i dzieciom starszym, młodzieży oraz rodzicom i osobom dorosłym.

Zespół poradni to specjaliści z różnych dziedzin: lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy i socjoterapeuci. Wspólnie tworzymy Poradnię poprzez wzajemne zaufanie oraz zespołowe współdziałanie. Mocną stroną naszego zespołu jest różnorodność, bogate doświadczenie, a także umiejętność spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Umożliwia mam to holistyczne, kompleksowe działanie dostosowane do indywidualnych deficytów i potrzeb. „Różne potrzeby, wiele metod, jeden cel” – to nasze motto.

Aby móc zrozumieć drugiego człowieka, jego problemy, dylematy, trudności rozwojowe – potrzebny jest czas, a także wiedza umożliwiająca profesjonalną pomoc. „Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać”. Dlatego też nasi specjaliści w swojej pracy korzystają ze sprawdzonych i rekomendowanych metod oraz kierują się zasadami etyczno-moralnymi zawartymi w kodeksach zawodowych. Co najważniejsze, poddają swoją pracę regularnej superwizji.

"Do “Otwartych Drzwi” przyciągnęły nas duże okna, przez które każdy może zajrzeć do środka i każdy może spojrzeć na zewnątrz. To budzi zaufanie."

"Szukaliśmy wsparcia dla naszego sześcioletniego syna, który mimo kilku lat intensywnej wszechstronnej terapii nie mówi. Szukaliśmy nowego miejsca, które dałoby mu nowe bodźce i w efekcie obudziły w nim chęć interakcji i komunikacji. Poradnia zaproponowała nam zajęcia z logopedą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Syn na pierwszych kilku zajęciach jak zwykle walczył o przejęcie kontroli nad przebiegiem zajęć, jednak w efekcie uznał przewodnictwo Pani Ewy, a nawet więcej- przyjął ją do “kręgu zaufania” a na jej imię reaguje równie entuzjastycznie, jak na słowa “lody”, “kotlet” i “tablet” . Wzajemna sympatia pomiędzy synem i terapeutą, którą również, jako rodzice wyczuwamy, sprawia, że syn z niecierpliwością czeka na kolejne zajęcia i z entuzjazmem rozwiązuje kolejne zagadki,
Pani Ewa umie zmotywować syna, jak nikt :)"

"Na terenie szkoły czujemy się po prostu dobrze, czujemy się mile widziani. Lubimy i chcemy tam być.
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Burzyńska"

Wielkopolska Warta Poznania

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Blog logopedyczny

Historia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” zostało założone w 2014 roku. Jego celem jest opracowywanie innowacyjnych metod pomocy, a także obejmowanie współpracą osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza dziecii ich rodzin, poprzez edukację, rehabilitację, oraz uspołecznianie. Cele te realizowane są zwłaszcza poprzez główną oś działalności stowarzyszenia: prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Otwarte Drzwi” działającej od 27 sierpnia 2016 roku. Jest to placówka edukacyjna z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, w których dzieci z niepełnosprawnościami (korzystające z naszych usług w sposób bezpłatny) stanowią zdecydowaną większość. Przy szkole otwarta została także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Do obsługi wszystkich tych placówek zatrudniamy profesjonalną, doskonale przygotowaną kadrę – pedagogiczną, psychologiczną i rehabilitacyjną. Obejmujemy też współpracą dzieci w edukacji domowej, również szczególnie uzdolnione.

Prezesem naszego Stowarzyszenia jest pan Sławomir Wrembel, wiceprezesem – pan Wojciech Kaczmarek, funkcję dyrektora szkoły pełni pani Ewa Narębska, natomiast odpowiedzialny za funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest pan Paweł Górny.

Nasza misja

Wsłuchując się w potrzeby rodziców dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi zarząd Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” wyszedł z pomysłem i inicjatywą powołania działającej pod skrzydłami stowarzyszenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej świadczącej specjalistyczną pomoc na rzecz dzieci oraz ich rodzin.

Nasza Poradnia jest placówką zapewniającą kompleksową, specjalistyczną pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb oraz trudności zgłaszanych przez rodziców w myśl naszej maksymy: ”różne potrzeby, wiele metod, jedne cel”. Jesteśmy po to, aby naszą wiedzą i doświadczeniem:

 • wspomagać oraz pobudzać rozwój psychoruchowy i społeczny;
 • diagnozować i rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz psychofizyczne dzieci i młodzieży;
 • pomagać w rozwijaniu mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień;
 • wspomagać i wspierać rodziców w problemach wychowawczych oraz edukacyjnych;
 • pomagać w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w różnych sferach życia;
 • poprawiać jakość i komfort życia rodzinnego.

Oferta

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zajęcia bezpłatne

Bezpłatna, kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi. Zajęcia prowadzone są przez różnych specjalistów: logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów metody NDT Bobath, pedagogów, psychologów, terapeutów IS. Polegają one na wspieraniu i rozwijaniu funkcji poznawczych, ruchowych, komunikacyjnych oraz społecznych u dzieci- od momentu urodzenia do okresu podjęcia nauki szkolnej. Przed przystąpieniem do programu należy umówić się na bezpłatne konsultacje.

Warunkiem zapisania dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Konsultacje i zapisy na wczesne wspomaganie (1,5h) – bezpłatne spotkanie

Spotkanie to składa się z wywiadu dotyczącego trudności dziecka orazprzebiegu jego rozwoju, ustalenia planu terapii w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz ustalenia zasad współpracy z rodzicami w ramach oferowanej pomocy.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Dla dzieci i młodzieży

Konsultacje ze specjalistami

Konsultacje z psychiatrą dzieci i młodzieży

Konsultacje psychiatryczne to cykl spotkań, podczas których rodzice lub opiekunowie mają możliwość przedstawienia informacji dotyczących aktualnych problemów dziecka oraz przebiegu jego rozwoju. Ponadto spotkania takie umożliwiają ocenę bieżącego funkcjonowania psychicznego oraz somatycznego dziecka. W ich trakcie ustala się rozpoznanie medyczne, plan dotyczący leczenia oraz zaleca się badania w celu ustalenia lub kontynuacji leczenia farmakologicznego.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Konsultacje z psychologiem

W trakcie spotkania rodzice lub opiekunowie przedstawiają specyfikę aktualnych trudności dziecka oraz przebiegu jego rozwoju. Celem spotkania jest ustalenie wstępnej diagnozy problemów zgłaszanych przez rodziców. Podczas spotkania proponuje się formy pomocy oraz wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz specyfiki konsultowanych trudności. Efektem konsultacji jest decyzja dotycząca dalszej pracy, w zależności od potrzeb w formie: porad psychologicznych, dalszej diagnozy oraz terapii (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej). Konsultacja psychologiczna może być wstępem do psychoterapii, socjoterapii lub innej formy pomocy grupowej (grupy psychoedukacyjne lub warsztaty tematyczne).

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Poradnictwo psychologiczne

Cykl spotkań z psychologiem, których celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka, oraz poszukiwanie ich rozwiązania poprzez zaproponowanie odpowiednich metod pracy oraz nowych sposobów rozwiązywania trudności. Dzięki współpracy z psychologiem można lepiej zrozumieć problemy, z jakimi boryka się dziecko. Spotkania takie umożliwiają poszerzenie perspektywy rodzica w postrzeganiu problemu oraz pomagają w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Diagnozy

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych

Interdyscyplinarny zespół oferuje diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych, między innymi autyzmu i Zespołu Aspergera. Diagnoza taka składa się z kilku spotkań i zakończona jest wydaniem opinii. W skład zespołu diagnostyczno-terapeutycznego wchodzą: psychiatra, psycholog, logopeda lub pedagog. W trakcie diagnozy składającej się z kilku spotkań przeprowadza się wywiad rozwojowy, dokonuje się obserwacji oraz oceny dziecka w następujących obszarach: komunikacji, umiejętności społecznych, zainteresowań i aktywności oraz w zakresie funkcji adaptacyjnych.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkań dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym, również jeśli jest to możliwe przygotowanie filmików przedstawiających dziecko w trakcie swobodnej aktywności oraz zabawy z rówieśnikami.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to ocena właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania dziecka lub nastolatka w różnych sytuacjach życiowych. Diagnoza umożliwia pełniejsze wyjaśnienie trudności, ułatwia znalezienie przyczyn problemów i pomaga wybrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne. W trakcie diagnozy stosowane są standaryzowane narzędzia psychometryczne. W zależności od potrzeby diagnoza zakończona jest wystawieniem opinii psychologicznej.

Prosimy rodziców lub opiekunów o udostępnienie w trakcie spotkania dokumentacji medycznej oraz opinii o charakterze psychologiczno-pedagogicznym.

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna to ocena poziomu szeroko rozumianej kompetencji komunikacyjnej - rozwoju mowy, jej poprawności pod względem artykulacyjnym, oceny praksji artykulatorów. Diagnoza ta pozwala na wyznaczenie kierunków terapii logopedycznej.

Diagnoza pedagogiczna

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyny niepowodzeń szkolnych dziecka. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania oraz pisania, a także znajomości zasad ortografii i poziomu podstawowych wiadomości szkolnych. Diagnoza jest przeprowadzana w oparciu o specjalistyczne testy oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych. Diagnoza ta ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych ucznia, a także przedstawia faktyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której uczęszcza dziecko.

Badanie i diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych zaburzeń szkolnych

Celem badania jest wykluczenie lub potwierdzenie występowania u dziecka problemów szkolnych pod postacią specyficznych trudności w uczeniu się, takich jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej to kompleksowe badanie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej, składające się z następujących części:

 • wywiad z rodzicami – w trakcie wywiadu specjalista zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i ogólnego stanu zdrowia dziecka.
 • kwestionariusze – rodzice są proszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie diagnozy.
 • próby kliniczne – w trakcie diagnozy dziecko na prośbę terapeuty wykonuje zadania, które mają na celu wykluczanie lub potwierdzenie występowania u dziecka przetrwałych odruchów, a także sprawdzenie jak wygląda jego napięcie mięśniowe, równowaga, koordynacja oraz praca oczu.
 • testy – mają na celu sprawdzenie koordynacji i płynności ruchowej ciała, umiejętności planowania motorycznego, czucia ciała, równowagi oraz pracy rąk.
 • podsumowanie diagnozy – jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy i wniosków z nich płynących. Dodatkowo rodzice otrzymują pisemną diagnozę oraz przedstawiony jest indywidualny program terapeutyczny.

Terapia i zajęcia indywidualne

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia oparta na relacji, której celem jest poprawa funkcjonowania w różnych sferach życia. Taki model pracy poprzez zaangażowanie pacjenta pozwala poznać i zrozumieć siebie samego, oraz sprzyja poprawie autoregulacji emocjonalnej. Rozwija również samoświadomość oraz umiejętność utrzymywania relacji z bliskimi i otoczeniem w sposób satysfakcjonujący tzn. z uwzględnieniem własnych potrzeb i pragnień oraz potrzeb i oczekiwań otoczenia.

Psychoterapia jest skierowana do dzieci i młodzieży mających:

 • Zaburzenia zachowania - gwałtowne napady złości, przekraczanie norm społecznych, popadanie w konflikty z rówieśnikami, niszczenie własności, wagary, bunt i przekorna postawa wobec osób dorosłych,
 • Zaburzenia emocjonalne - nadmierna lękliwość, trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami, zahamowana i wycofana postawa wobec otoczenia, obniżony nastrój, fobie, koszmary senne, obniżona samoocena,
 • Zespół Aspergera, Nadpobudliwość psychoruchowa, Urazy psychiczne - spowodowane śmiercią osób bliskich, rozwodem rodziców, przebytą chorobą somatyczną, przemocą fizyczną lub psychiczną,
 • Kryzys okresu dorastania, Trudności w adaptacji w środowisku szkolny - trudności w przyswajaniu wiedzy, niechęć do chodzenia do szkoły oraz trudność w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Psychoterapia poprzedzona jest 3 spotkaniami konsultacyjnymi prowadzonymi przez dwóch psychoterapeutów, na które zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem lub nastolatkiem. Po konsultacjach następuje przekazanie zaleceń dotyczących sugerowanej formy pomocy i wyjaśnienie zasad kontraktu terapeutycznego.

Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Proponowana przez nas terapia logopedyczna jest kombinacją metod dopasowanych do indywidualnych trudności dziecka wynikających z jego deficytów i zaburzeń w obrębie mowy, komunikacji i myślenia.Terapia poprzedzona jest całościową diagnozą i oceną rozwoju mowy dziecka. Proponowane formy stymulacji i wspomagania rozwoju mowy są dopasowane do zgłaszanych trudności oraz wieku dziecka. W ramach oferowanej pomocy proponujemy:

wczesna interwencja neurologopedyczna – dla dzieci od 0 do 3. roku życia, pomoc w zakresie funkcji pokarmowych i oddechowych, normalizacja napięcia mięśniowego kompleksu ustno-twarzowego, masaże neurologopedyczne, utrwalanie właściwej postawy podczas karmienia i samodzielnego jedzenia.

terapia szeroko rozumianej funkcji komunikacyjnej – przeznaczona jest dla dzieci z rozpoznaniem całościowych zaburzeń rozwojowych, Zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, lub dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi charakteryzującymi się deficytami komunikacyjnymi.

terapia logopedyczna przeznaczona dla dzieci ze specyficznymi trudnościami szkolnymi: dysleksją, dysgrafią i dysortografią

terapia zaburzeń mowy dzieci z afazją, dysartią, dyslalią i dysglosją

terapia zaburzeń płynności mowy

terapia wad wymowy i trudności artykulacyjnych

Logopedia artystyczno - medialna

Jest to specjalizacja w zakresie kultury żywego słowa,
techniki prawidłowego mówienia w oparciu o normy wzorcowe języka polskiego,
budowania i interpretacji tekstu,
emisji oraz higieny głosu,
prawidłowego oddechu.
Zajęcia opierają się również na ćwiczeniach ruchowych czyli rozgrzewających i rozluźniających nie tylko aparat mowy ale również całe ciało. Adresowane są do wszystkich osób pracujących głosem oraz wykorzystujących zawodowo tzw.”język ciała”, czyli:

 • – nauczycieli
 • – przewodników
 • – dziennikarzy
 • – prawników
 • – prezenterów
 • – pracowników działu obsługi klienta
 • – chętnych zdających do szkół teatralnych
 • – osób przemawiających publicznie
 • – polityków
 • – osób chcących wyeliminować stres przed wystąpieniami publicznymi.

Spotkania odbywają się indywidualnie lub w kameralnych grupach w ramach konkretnych potrzeb.

Terapia problemów szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) wraz z treningiem pamięci – TY POTRAFISZ

 • Ortografia bez tajemnic
 • Czytanie - droga do odkrywania świata
 • Zapamiętywanie - łatwa rzecz.

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie, rozwijanie oraz usprawnianie funkcji poznawczych związanych z przyswajaniem wiedzy szkolnej oraz poznawaniem świata. Taka forma pomocy wspiera rozwój myślenia, poprawia pamięć i koncentrację, oraz usprawnia umiejętności porozumiewania się.

Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF

Istotą koncepcji NDT – Bobath jest interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów dziecka/pacjenta z zaburzeniami funkcji ruchowych wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, z uwzględnieniem jego osobowości, zdolności poznawczych oraz barier środowiskowych wpływających na wrażliwość uczestnictwa w codziennym życiu.

Podstawą koncepcji jest wnikliwa analiza problemów pacjenta, opracowanie planu usprawniania, zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji, które pozwolą wyzwolić możliwie do wykonania ruchy użyteczne i niezbędne w codziennym życiu.

Program usprawniania musi uwzględnić nie tylko chwilową poprawę, ale i sposób utrzymania jej zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Zasady usprawniania wg Bobathów:

 • normalizacja napięcia mięśniowego
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów i ruchów
 • wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu - wspomaganie z punktów kluczowych
 • utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • wyrabianie kontroli postawy i możliwie najbardziej zbliżonych do prawidłowych reakcji ruchowych, a następnie ich automatyzacja
 • wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach

Cel stosowania metody NDT- Bobath:

 • pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju i uzyskiwaniu niezależności w życiu,
 • wykorzystanie wszystkich podstawowych możliwości i zdolności dziecka przy istniejącym uszkodzeniu układu nerwowego.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna wg J.Ayres (twórczyni tej metody) jest to proces polegający na organizacji wrażeń, jakie docierają z ciała i środowiska, w taki sposób, aby mogły być wykorzystywane do celowego działania. Terapia jest często określana mianem „ naukowej zabawy”, która jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, jednocześnie dostarczając mu takie bodźce, które potrzebuje jego system nerwowy.

Prawidłowy rozwój zmysłów stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia i umożliwia dziecku odpowiednie poznawanie otaczającego go świata. U dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej nie zachodzi integracja wiadomości odbieranych poprzez różne kanały zmysłowe, co utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dzieci takie mają kłopoty z powiązaniem tego, co słyszą, z tym co widzą i czego dotykają. Brak współdziałania pomiędzy informacjami docierającymi do mózgu powoduje także niezgrabność ruchową i trudność w nabywaniu sprawności ruchowych oraz przyswajaniu materiału szkolnego.

Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży

Socjoterapia

Socjoterapia to metoda pracy grupowej z dziećmi i młodzieżą, której celem jest realizacja celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych poprzez zapewnienie doświadczeń korekcyjnych, odreagowanie emocji oraz kształtowanie konstruktywnych wzorców zachowania i regulowania swoich stosunków z otoczeniem.

Ta forma pomocy kierowana jest do dzieci i młodzieży:

 • doświadczających trudności adaptacyjnych w środowisku szkolnym,
 • mających problemy w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami,
 • przejawiających trudności w sferze emocjonalnej,
 • nieśmiałych i lękliwych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, godności i sprawstwa,
 • z nadpobudliwością psychoruchową,
 • których trudności wynikają z trudnej sytuacji życiowej (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, przebycie choroby somatycznej, wypadki, przemoc fizyczna i psychiczna).
 • dla nastolatków szukających pomocy w rozwiązywaniu dylematów wynikających z okresu dorastania

Klasyfikacja do grup poprzedzona jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi, na które zapraszani są rodzice wraz z dzieckiem.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu:

 • odreagowanie emocji
 • uczenie nowych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktu interpersonalnego
 • rozwijanie samokontroli
 • rozwijanie autoregulacji emocjonalnej oraz umiejętności wyrażania własnych stanów emocjonalnych w sposób akceptowany społecznie
 • kształtowanie konstruktywnych wzorców regulowania swoich stosunków z otoczeniem poprzez rozwój strategii społecznych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami
 • wzmacnianie zachowań pozytywnych i prospołecznych
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie
 • kształtowanie motywacji wewnętrznej oraz poczucia sprawstwa i satysfakcji z podejmowanego wysiłku i działania

TUS – trening umiejętności społecznych

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci wczesnoszkolnych z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem. Mają one na celu polepszenie funkcjonowania w sytuacjach społecznych i kontaktach interpersonalnych poprzez rozwijanie funkcji symbolicznej oraz mentalizacyjnej, rozumianej jako umiejętność odczytywania perspektywy innej osoby oraz umiejętność uwzględniania kontekstu sytuacyjnego. Dodatkowo zajęcia usprawniają umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, radzenia sobie w sytuacji konfliktów lub nieporozumień, oraz radzenia sobie z niepowodzeniami. W trakcie zajęć pracuje się nad przestrzeganiem ogólnie przyjętych reguł i zasad życia społecznego- poprzez kształtowanie samokontroli oraz autoregulacji emocjonalnej, a także rozwijanie społecznie akceptowanych i konstruktywnych wzorców zachowania. Korektywne doświadczenie umożliwia modelowanie i utrwalanie nowych prawidłowych wzorców funkcjonowania społecznego. Dodatkowo udział w zajęciach grupowych umożliwia pracę nad rozwijaniem społecznie akceptowanych form wyrażania stanów emocjonalnych.

Bajkoterapia

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, mających trudności z adaptacją w środowisku szkolnym, lękliwych, niespokojnych, przeżywających niepokój i napięcia związane z pójściem do szkoły.

Wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców

Sensoplastyka – zajęcia zabawowo – rozwojowe

Zajęcia rozwojowe dla najmłodszych oparte na metodzie sensoplastyka, czyli edukacji plastycznej od pierwszych chwil życia. W praktyce – to ekologiczne masy plastyczne, ciekawe faktury, różnorodne zapachy i wiele kolorów. Na Sensoplastusie zapraszamy najmłodsze dzieci – w wieku od 9 miesięcy do 2 lat razem z rodzicami, dziadkami, opiekunami. Zapraszamy dzieci aktywne i spokojne, towarzyskie i te odkrywające samodzielnie, maluchy, którym bałagan nie straszny i te lubiące wciąż być czyste. Każdy może dołączyć do senso-odkrywców.

Jak wyglądają zajęcia?

Spotkania trwają godzinę i mają stałą strukturę. Na każdych zajęciach uczestnicy poznają inny materiał sensoryczny, stworzony z naturalnych i bezpiecznych dla dziecka (czyli potencjalnie jadalnych) składników. We własnym tempie i zakresie najmłodsi poznają różne struktury, zapachy i odgłosy. Dzięki użyciu bezpiecznych materiałów dzieci mogą samodzielnie doświadczać i rozwijać swoją kreatywność. Opiekunowie towarzyszą i uczestniczą – mąka, kasza czy galaretka zaskoczą każdego. Zajęcia prowadzone są przez Magdalenę Pietrzak – psychologa, certyfikowanego trenera metody sensoplastyka, pasjonatkę rozwoju najmłodszych dzieci.

Korzyści dla dziecka

Stymulowanie rozwoju przez doświadczanie wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, smakiem, węchem i dotykiem Wspomaganie rozwoju mowy Usprawnianie ruchowe Pogłębienie relacji z rodzicem Zapoznanie z funkcjonowaniem w grupie rówieśników Kształtowanie kreatywności i samodzielności

Korzyści dla rodzica

Możliwość spędzenia czasu z dzieckiem poza domem i obowiązkami Pogłębianie więzi z dzieckiem Poznawanie pomysłów na twórczą zabawę z dzieckiem Spotkanie z rodzicami małych dzieci i możliwość wymiany doświadczeń Obserwowanie rozwoju własnego dziecka w odniesieniu do innych Wspólna zabawa i brudzenie bez konieczności sprzątania

Masaż Shantala

Zapraszamy rodziców wraz z nowo narodzonymi dziećmi do udziału w zajęciach grupowych z masażu Shantala. Jest to metoda przeznaczona zarówno dla dzieci zdrowych, jak i z różnego rodzaju zaburzeniami neurorozwojowymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, a także stosowana w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Masaż Shantala to nie tylko masaż, stymulacja i wspieranie rozwoju, ale również metoda umożliwiająca pogłębianie relacji z nowo narodzonym dzieckiem. Dla małego dziecka ważny jest kontakt fizyczny, ponieważ dostarcza mu wiedzy o nim samym i otaczającym go świecie oraz, co istotne, buduje mocną więź z rodzicami.

Masaż Shantala dla dzieci i niemowląt to forma dotyku, która oprócz przyjemności płynącej z delikatnego masażu przysparza również wielu korzyści zdrowotnych dla Twojego dziecka. Pomaga w usypianiu, sprzyja relaksacji, wzmacnia odporność dziecka i poprawia pracę układu pokarmowego.

Korzyści dla rodzica

 • pomoc w rozwoju prawidłowego odczuwania własnego ciała
 • stymulacja prawidłowego rozwoju psychoruchowego dziecka
 • regulacja pracy układu trawiennego
 • pogłębienie więzi emocjonalnej z rodzicami
 • wyciszenie, uspokojenie, lepszy sen
 • wspomaganie odporności małego organizmu
 • masaż może być również przygotowaniem do ćwiczeń ruchowych
 • łagodzenie kolek

Program zajęć zawiera wykłady oraz zajęcia praktyczne, w tym:

 • teoretyczne podstawy i założenia masażu niemowlęcego
 • przygotowanie do masażu
 • zasady i metodykę masażu Shantala
 • nauka ćwiczeń stymulujących prawidłowy rozwój ruchowy dziecka.

Program zajęć składa się z trzech spotkań, każde spotkanie trwa 2h.

Grupy psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne

Grupa wsparcia i rozwoju dla rodziców

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców chcących budować z dzieckiem więź opartą na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa, zmagających się z dylematami dotyczącymi stawiania granic w relacji z dzieckiem, chcących nauczyć się adekwatnego reagowania na trudne zachowania dziecka. Zajęcia adresowane są do rodziców mających poczucie, że bycie rodzicem „ich przerasta”, lub szukających dróg do bardziej świadomego rodzicielstwa. Zajęcia mają na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami zajęć, bliższe przyjrzenie się swojej relacji z dzieckiem, wzmocnienie zasobów i poczucia kompetencji w pełnieniu roli rodzica.

Psychoterapia grupowa dla osób dorosłych

Psychoterapia grupowa umożliwia zrozumienie trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Uczestniczące w grupie osoby poznają mechanizmy funkcjonowania obniżające lub utrudniające ich komfort życia, oraz poprzez doświadczenie grupowe rozwijają nowe, konstruktywne, bardziej świadome wzorce budowania relacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów

Warsztat: kreatywna zabawa z dzieckiem

Warsztaty dla rodziców zainteresowanych ciekawymi i inspirującymi pomysłami na naukę oraz zabawę. To rozwijanie twórczego, kreatywnego i interaktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem.

Warsztat: Jak stymulować rozwój dziecka we wczesnych etapach życia

Warsztat umożliwia zapoznanie się z najnowszą wiedzą dotyczącą elastyczności i podatności dziecka na stymulacje, dostarcza informacje jak przebiega rozwój dziecka we wczesnych etapach rozwoju, oraz doradza kiedy i jak wspierać oraz stymulować rozwój różnorakich umiejętności dziecka, adekwatnie do jego potrzeb rozwojowych.

Warsztat: Moje dziecko idzie do przedszkola

Warsztat przeznaczony dla rodziców, którym zależy na tym, aby przygotować siebie oraz dziecko na jego pójście do przedszkola. Każda nowa sytuacja jest wyzwaniem rozwojowym, któremu możemy sprostać, jeśli w odpowiedni sposób przygotujemy siebie i swoich bliskich.

Dla dorosłych

Psychoterapia dla dorosłych

Proponujemy indywidualną psychoterapię psychodynamiczną adresowaną do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami psychicznymi i problemami psychologicznymi. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia skoncentrowana na relacji i zaangażowaniu pacjenta w proces terapeutyczny. Zakłada ona, że indywidualne trudności powodowane są nieświadomymi konfliktami oraz wewnętrznymi reprezentacjami doświadczeń interpersonalnych, często wyrastającymi z wczesnodziecięcych doświadczeń. Terapia polega na rozwijaniu świadomości własnych potrzeb i pragnień, oraz dostrzeżeniu związku pomiędzy uczuciami, przekonaniami, konfliktami i motywami.

Udział w terapii poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których psychoterapeuta wraz z pacjentem określa obszar pracy oraz zostają ustalone zasady psychoterapii.

Pomoc psychoterapeutyczna w następujących obszarach:

 • Zaburzenia nastroju – depresja, obniżony nastrój i motywacja, brak poczucia wpływu na wydarzenia, apatia, nadmierna drażliwość i bezsilność, niskie poczucie własnej wartości, brak satysfakcji z własnego życia, myśli samobójcze
 • Problemy egzystencjalne – brak poczucia sensu i smaku życia, samotność,
 • Problemy partnerskie i rodzinne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia nerwicowe – fobie, lęki społeczne, nadmierna lękliwość, bezsenność, natręctwa,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych – rozwód, utrata bliskiej osoby, podjęcie roli osoby dorosłej, kryzys wieku średniego.

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia grupowa umożliwia zrozumienie trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Uczestniczące w grupie osoby poznają mechanizmy funkcjonowania obniżające lub utrudniające ich komfort życia, oraz poprzez doświadczenie grupowe rozwijają nowe, konstruktywne, bardziej świadome wzorce budowania relacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Gabinety

Zespół

Lekarze

Barbara Barteczka-Eckert

Poradnia „Otwarte Drzwi” współpracuje z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży z Panią Barbarą Barteczka-Eckert.

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończyłam specjalizację lekarską z seksuologii. Studiowałam na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na oddziałach szpitalnych- w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, na Oddziale Dziennego Pobytu dla Młodzieży w Centrum Psychiatrii CM HCP w Poznaniu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadząc praktykę prywatną.

Specjalizuję się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży ( m.in. ADHD, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia emocjonalne i lękowe, zaburzenia zachowania i in..). Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2- międzynarodowe narzędzie( tzw. "złoty standard") do diagnozowania spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Pomagam rodzicom z problemami wychowawczymi oraz uzależnionej od środków psychoaktywnych młodzieży i ich rodzinom- pracuję w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień "Wierzenica".

Zajmuję się także sferą seksualności dzieci i młodzieży.

Kształciłam się w dziedzinie psychoterapii- szkolenie w Centrum Doradztwa i Szkoleń "MABOR" w Warszawie, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach. Przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Psycholodzy, psychoterapeuci

Górny Paweł – dyrektor poradni, psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Jestem absolwentem psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłem 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, oraz studia podyplomowe z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Posiadam Certyfikat Trenera Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Ukończyłem studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

W poradni Otwarte Drzwi zajmuję się koordynowaniem pracy zespołu diagnostycznego oraz programu wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto zajmuję się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, diagnozą psychologiczną oraz współprowadzę zajęcia socjoterapeutyczne i grypy psychoedukacyjne dla rodziców.

Swoje doświadczenie zdobywałem w wielu instytucjach, gdzie wykonywałem działania z zakresu zarówno diagnozy, jak i terapii. Umiejętności i kompetencje psychoterapeutyczne podnosiłem odbywając staż w Poradni Zdrowia Psychicznego Katharsis. Pracując w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Poznaniu prowadziłem zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności rodzicielsko–wychowawczych. Współpracowałem z Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu gdzie zajmowałem się diagnozą psychometryczną, prowadziłem psychoterapii indywidualną dzieci oraz trening umiejętności psychospołecznych. Pracowałem również w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, gdzie prowadziłem terapię indywidualną oraz treningi umiejętności społecznych dla nastolatków i osób dorosłych z zespołem Aspergera. Zajmowałem się również diagnozą funkcjonalną oraz kliniczną dzieci ze spektrum autyzmu. Ponadto uczestniczyłem w projekcie aktywizacji społecznej i zawodowej wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. Pracując w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadziłem terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Uczestniczyłem w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajmowałem się diagnozą dzieci i młodzieży oraz współpracowałem z psychiatrą i neurologiem dziecięcym.

Ewelina Jankowska – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny

Ukończyłam psychologię o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Ponadto odbyłam szkolenia w Ośrodku Psychoterapii „Mały Książę” przygotowujące do prowadzenia psychoterapii w nurcie psychodynamicznym z dziećmi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych oferujących pomoc dzieciom i rodzinom, a także w instytucjach świadczących usługi w obszarze zdrowia psychicznego. Posiadam doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej i grupowej. Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne, warsztaty, treningi umiejętności społecznych dla młodzieży i grupy psychoedukacyjne dla rodziców oraz poradnictwo, konsultacje i indywidualne wsparcie psychologiczne. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Pracuję zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzę psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Prywatnie fascynatka kultury Skandynawii i podróży na daleką północ, zwolenniczka podejścia do pracy z dzieckiem opartego na relacji.

Anita Jałoszyńska- psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta

Jestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii. W Krakowskim Centrum Psychoterapii ukończyłam dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Brałam udział w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Psychoterapii "Mały Książę" przygotowujących do prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w przedszkolach, szkole podstawowej, Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB w Poznaniu. Prowadziłam indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży, grupy socjoterapeutyczne, grupy psychoedukacyjne dla rodziców oraz poradnictwo i konsultacje indywidualne. Aktualnie pracuję na Oddziale Dziennego Pobytu dla Młodzieży w Centrum Zdrowia Psychicznego CM HCP w Poznaniu, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodku Psychoterapii Empatia, gdzie zajmuję się diagnozą psychologiczną oraz psychoterapią indywidualną i grupową.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów rekomendowanych przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

W poradni "Otwarte Drzwi" prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz konsultacje dla rodziców.

Logopedzi, neurologopedzi, pedagodzy

Grzelczak Małgorzata– lingwista - język niemiecki i rosyjski, terapeuta pedagogiczny, logopeda.

Lingwista, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie im A. Mickiewicza, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana- kierunek język niemiecki. Terapeuta pedagogiczny w zakresie dysleksji rozwojowej, logopeda. W trakcie studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Swoje kompetencje zawodowe poszerzyła na licznych kursach kwalifikacyjnych m.in. Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, Dysleksji Rozwojowej. Prowadzi indywidualne warsztaty z dziećmi z dysfunkcjami szkolnymi. Terapię poprzedza szczegółową diagnozą, a edukację opiera na metodach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Z pasją wspiera swoich podopiecznych w mozolnej drodze do sukcesu.

Jakubiak Ewa– pedagog specjalny, logopeda

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką UAM w Poznaniu i dyplomowanym logopedą UW w Warszawie. Moje długoletnie doświadczenie zawodowe powiązane jest z pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Najważniejszym celem w terapii logopedycznej jest wypracowanie szeroko pojętej kompetencji komunikacyjnej. Ukończyłam kurs z komunikacji alternatywnej Makaton, a także Studia Podyplomowe z zakresu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na UAM w Poznaniu.

Kędzierska Aleksandra - logopeda, oligofrenopedagog

Od 37 lat pracuję z dziećmi, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Zawsze ciekawiło mnie jak pomóc dzieciom w ich kłopotach z nauką, zachowaniem, kontaktach z rówieśnikami. Idąc tropem zainteresowań znalazłam ciekawe odpowiedzi w czasie studiów podyplomowych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poznanie wszystkich aspektów rozwoju i różnych deficytów związanych z rozwojem pozwoliło na znaczne rozszerzenie podejścia indywidualnego do każdego dziecka. Dalszym krokiem było ukończenie studiów podyplomowych z logopedii. Dostałam do ręki pełnię możliwości pomocy w różnych przypadkach. Z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy różne techniki, najważniejszy jest zawsze kontakt z dzieckiem, zdobycie jego zaufania i na tej podstawie konstruowanie programu pomocy. Stale poszerzam swoją wiedzę w oparciu o dostępną literaturę, warsztaty i spotkania. Uczę się także od dzieci i ich rodziców. Chętnie pomagam i nie zrażam się początkowymi trudnościami. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej na specjalności - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla nauczycieli w zakresie ICT na UAM, oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej – logopedia- diagnoza i terapia UAM i UM. Z dziećmi pracuje od 35 lat, stale doskonali swoje umiejętności, ma dobry kontakt z dziećmi i lubi z nimi pracować.

Narożna – Kapral Anna– logopeda, neurologopedia

„Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie” Jestem miłą i sympatyczną osobą, która na pierwszym miejscu stawia pomoc drugiemu człowiekowi. Dlatego też na moje wykształcenie złożyły się nie tylko studia z logopedii i neurologopedii, ale także z pedagogiki, gdyż dzięki niej zdobyłam niezbędne doświadczenie do pracy zarówno z dziećmi przedszkolnymi jak i szkolnymi.
TERAPIA
Pomogę mojemu pacjentowi zmierzyć się z różnymi przeciwnościami w obrębie mowy, takimi jak:

 • Zaburzenia rozwoju mowy i języka - dyslalia, seplenienie, szeplenienie, reranie, itd.
 • Jąkanie
 • Zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych, w tym: dysleksja
 • Zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych
 • Mieszane zaburzenia rozwojowe
 • Ubytek słuchu
 • Następstwa chorób naczyń mózgowych
 • Nieprawidłowości zębowo - twarzowe
 • Opóźniony rozwój mowy
 • Terapia pacjenta z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Downa, Zespołem Aspergera, Retta oraz Autyzmem
 • Terapia noworodków - wczesna interwencja logopedyczna

Wawrzyniak Agnieszka - neurologopeda, pedagog specjalny

Jestem pedagogiem specjalnym z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz logopedą dyplomowanym. Swoje kwalifikacje poszerzyłam na studiach doskonalących z zakresu neurologopedii oraz na licznych kursach m.in. nt. Ruchu rozwijającego wg Weroniki Scherborne, Komunikacji alternatywnej Makaton, Terapii ręki. Od wielu lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi, z wadami genetycznymi, osobami z autyzmem. Podczas wieloletniej pracy, jako nauczyciel pełniłam funkcję pedagoga szkolnego, logopedy, nauczyciela wspomagającego.

Pomagam innym w lepszym porozumiewaniu się. Specjalizuję się w diagnozowaniu i terapii różnych postaci zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem OUN u dzieci jak i u dorosłych, np. dyslalia (seplenienie, reranie, itp.), opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, afazja. Ponadto w pracy z maluszkami zwracam uwagę na sposób pobierania pokarmu, napięcie mięśniowe kompleksu ustno- twarzowego oraz funkcje oddechowe.

W procesie terapii i edukacji indywidualnie dobieram metody pracy do osoby. Podążając za dzieckiem z powodzeniem wykorzystuję metodę sylabową do wczesnej nauki czytania w oparciu o wskazówki Pani Jagody Cieszyńskiej. Interesuje mnie również wykorzystywanie nowych technologii do komunikacji alternatywnej.

Kadarzyna Węglicka - Aktorka. Pedagog..Logopeda artystyczny

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu sztuki żywego słowa, wyrazistości mowy, emisji i higieny głosu.

Skończyła łódzką „Filmówkę”oraz podyplomowe studia logopedyczne w WSNH i D w Poznaniu. Tworzy spektakle teatralne w różnych grupach wiekowych i środowiskowych. Uwielbia pobudzać ludzi do działań artystycznych .Sądzi,że życie bez sztuki nie miało by sensu. Współpracuje z Teatrem .Polskim i Sceną Wspólną w Poznaniu . Laureatka wielu nagród za role.

Prowadzi zajęcia ze studentami Akademii Muzycznej w Poznaniu z dykcji i recytacji. Lubi pracować w zespole .W pracy twórczej oprócz efektu interesuje ją proces powstawania dzieła. Uwielbia ruch we wszelkiej postaci. Dużo fotografuje (jest absolwentką podyplomowych studiów dziennikarskich na UW). Teatr to jej naturalne środowisko. Uważa,że jest to zjawisko,które pomaga zmienić własne życie na lepsze a przede wszystkim dostrzec drugiego człowieka. Poprzez działania teatralne zwraca uwagę ludzi na ich potencjał i wewnętrzne piękno.. Jest optymistką, energię czerpie od ludzi ,sama w zamian dzieli się swoją. Pielęgnuje relacje międzyludzkie bo to jest jej największy kapitał.

mgr Joanna Hęsio - neurologopeda kliniczny, spec. wczesnej interwencji logopedycznej

Jestem absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska w zakresie specjalności nauczycielskiej. Zgłębianie wiedzy o języku i mechanizmach go warunkujących umożliwiły mi studia w zakresie logopedii. Jako, że cenię holistyczne podejście do zajmujących mnie dziedzin kontynuowałam naukę na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną. Nieustannie biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach, by sprostać potrzebom Dzieci - jakże różnych i tym samym wyjątkowych. Moje działania koncentrują się na wspieraniu rozwoju mowy, kształtowaniu czynności pokarmowych i oddechowych, korekcie wad wymowy oraz terapii zaburzeń komunikacji uwarunkowanych uszkodzeniami lub dysfunkcjami OUN. Dostrzegam trud rodziców. Staram się ich zrozumieć i wspierać, bo to oni - niejednokrotnie skryci bohaterowie pełnią kluczową rolę w całym procesie terapeutycznym. Spójność działań, dobra komunikacja i zaufanie stanowią filary efektywnej współpracy. Uwielbiam labradory i wyprawy na łono natury. Najpiękniejsze chwile spędzam z córkami - Amelką i Małgosią - to One pokazują mi co jest w życiu najważniejsze :)

Fizjoterapuci

Kubiak-Sowińska Sandra – oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Sandra Kubiak – Sowińska z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i terapeutą integracji sensorycznej. Od 11 lat łączę pracę z pasją, realizując się, jako nauczyciel mianowany w jednej z poznańskich Szkół Specjalnych. W swojej karierze pracowałam z dziećmi z głęboką i głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch łobuzów, oraz siostrą 23-letniego Piotra, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Myślę, że doświadczenia zawodowe i osobiste nauczyły mnie wiele pokory, cierpliwości i tego, by małymi krokami zawsze dążyć do celu i nigdy nie zapominać o uśmiechu na twarzy.

Zygmunt Magdalena - fizjoterapeuta, terapeuta metodą NDT – Bobath oraz terapeuta integracji sensorycznej

Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyła na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2012 roku. Dodatkowo swoje wykształcenie uzupełniła o studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz zaburzeń we wczesnym rozwoju dziecka i możliwości interwencji. Pasjonuje się pracą z dziećmi. W tym kierunku ukończyła liczne kursy i szkolenia, między innymi kurs NDT Bobath oraz NDT Bobath Baby. Na co dzień stara się pomagać małym pacjentom i wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności podczas terapii indywidualnej. Bardzo ceni sobie życzliwość w drugim człowieku i uśmiech, którego z uporem używa. Magdalena konsekwentnie dojeżdża do pracy na rowerze, każda pogoda jest dla niej dobra. Uwielbia aktywnie spędzać czas. Mimo iż pochodzi znad morza to prawdziwą miłością darzy góry i to tam najczęściej odpoczywa.

mgr Magdalena Kobylińska – fizjoterapeuta dziecięcy

Ukończyłam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obecnie realizuję studia doktorancie w Katedrze Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego na Uniwersytecie Medycznym. Jestem certyfikowanym terapeutą metody NDT-Bobath. Ukończyłam również kurs z zakresu diagnozowania i usprawniania skolioz i innych wad postawy. Już na studiach odbywałam wolontariat, aby nabywać doświadczenia w pracy z małymi pacjentami. Przez cztery lata prowadziłam zajęcia z dogoterapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Podczas terapii liczy się dla mnie dobre samopoczucie małego pacjenta oraz komfort jego rodziców. Dlatego zawsze staram się nawiązać dobre relacje z pacjentem, a ćwiczenia wykonywać w formie zabawowej łącząc przyjemne z pożytecznym. Ważna jest dla mnie współpraca z rodzicami, ponieważ dzięki temu możemy wspólnie uzyskać lepsze efekty terapii.

Prywatnie jestem żoną i mamą małego Zbysia, od którego uczę się bardzo wiele każdego dnia!

Oferta usług

Dla dzieci i młodzieży

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zajęcia bezpłatne

Konsultacje ze specjalistami

Rodzaj zajęć

Konsultacyjno – diagnostyczne spotkanie z psychologiem

Czas trwania

2 h

Koszt zajęć

200 zł

Konsultacje z psychologiem

50 minut

100 zł

Poradnictwo psychologiczne – pomoc dla rodziców lub opiekunów w trudnościach wychowawczych

50 minut

100 zł

Diagnozy

Rodzaj zajęć

Diagnoza psychologiczna

Czas trwania

1h

Koszt zajęć

100 zł

Diagnoza pedagogiczna

1h

100 zł

Diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna

1h

100 zł

Badanie i diagnoza pedagogiczna pod kątem specyficznych zaburzeń szkolnych

1h

100 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej: 2 do 3 spotkań w zależności do potrzeb

3 spotkania

300 zł

Terapia i zajęcia indywidualne

Rodzaj zajęć

Psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

Czas trwania

50 minut

Koszt zajęć

100 zł

Spotkanie konsultacyjne pod kątem psychoterapii lub w ramach psychoterapii

50 minut

100 zł

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

50 minut

100 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut

100 zł

Terapia problemów szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

50 minut

100 zł

Rehabilitacja funkcji poznawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

50 minut

100 zł

Integracja sensoryczna

50 minut

100 zł

Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF

50 minut

100 zł

Zajęcia grupowe: socjoterapia, terapia grupowa, trening umiejętności psychospołecznych, bajkoterapia, warsztaty tematyczne

Rodzaj zajęć

Socjoterapia – zajęcia grupowe dla dzieci wczesnoszkolnych

Czas trwania

1,5 h

Koszt zajęć

50 - 60 zł

Socjoterapia – zajęcia grupowe dla dzieci szkolnych

1,5 h

50 - 60 zł

Socjoterapia – grupa gimnazjalna oraz 7, 8 kl.

1,5 h

50 - 60 zł

Socjoterapia dla nastolatków szkół średnich

2 h

50 - 60 zł

TUS – Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ZA i spektrum autyzmu

1,5 h

50 - 60 zł

Bajkoterapia

1 h

40 - 50 zł

Koszt zajęć grupowych uzależniony jest od liczby osób w danej grupie.

Wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców

Rodzaj zajęć

Sensoplastyka – zajęcia zabawowo – rozwojowe

Czas trwania

1 h

Koszt zajęć

40 - 50 zł

Masaż Shantala

1 h

40 - 50 zł

Koszt zajęć grupowych uzależniony jest od liczby osób w danej grupie.

Dla dorosłych

Dla dorosłych

Rodzaj zajęć

Psychoterapia dla dorosłych

Czas trwania

50 minut

Koszt zajęć

100 zł

Grupy psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne

Rodzaj zajęć

Grupa wsparcia i rozwoju dla rodziców – zajęcia psychoedukacyjne

Czas trwania

2 h

Koszt zajęć

50 - 60 zł

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

2,5 h

60 - 70 zł

Koszt zajęć grupowych uzależniony jest od liczby osób w danej grupie.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów

Rodzaj zajęć

Warsztat: kreatywna zabawa z dzieckiem

Czas trwania

2 h

Koszt zajęć

40 - 50 zł

Warsztat: Jak stymulować rozwój dziecka we wczesnych etapach życia

2,5 h

40 - 50 zł

Warsztat: Moje dziecko idzie do przedszkola

2,5 h

40 - 50 zł

Koszt zajęć grupowych uzależniony jest od liczby osób w danej grupie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Drodzy Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko z powodu przebytych chorób, urazów, trudności okołoporodowych, przedwczesnego urodzenia, wad rozwojowo – genetycznych oraz trudności w zakresie rozwoju psychomotorycznego rozwija się nieprawidłowo, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej, specjalistycznej, kompleksowej pomocy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Otwarte Drzwi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest interdyscyplinarną, specjalistyczną formą pomocy świadczonej dzieciom ze stwierdzonymi deficytami oraz trudnościami w prawidłowym rozwoju psychoruchowym.

Program ten jest przeznaczony dla dzieci od momentu urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. W zależności od możliwości i potrzeb indywidualnych dziecka zajęcia są realizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W ramach proponowanej pomocy oferujemy również wsparcie dla rodziców ułatwiające zrozumienie, akceptację i radzenie sobie z trudnościami oraz deficytami dziecka.

Wczesne wspomaganie dziecka ma na celu:

 • przezwyciężanie i korygowanie deficytów rozwojowych dziecka
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego, psychospołecznego, ruchowego i emocjonalnego
 • zahamowanie oraz zapobieganie pogłębianiu się trudności rozwojowych
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego możliwości i potencjału rozwojowego
 • przygotowanie do rozpoczęcia nauki szkolnej
 • korygowanie wad i zaburzeń językowych oraz ruchowych
 • pomoc dziecku w osiąganiu większej autonomii i samodzielności
 • rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności adaptacji w grupie rówieśniczej
 • wspieranie rodziców w realizacji zadań wychowawczych

W zależności od możliwości i potrzeb indywidualnych dziecka w ramach wczesnego wspomagania proponowane są następujące formy pomocy:

 • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia metodą NDT-Bobath
 • Konsultacje z psychologiem

Zespół specjalistów poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Otwarte Drzwi zajmuje się:

 • opracowywaniem diagnozy funkcjonalnej dziecka
 • opracowywaniem indywidualnych programów terapeutycznych
 • prowadzeniem wszechstronnej i kompleksowej terapii dopasowanej do potrzeb oraz możliwości dziecka
 • zapewnianiem wsparcia psychologicznego, objaśnianiem trudności dziecka i sposobów radzenia sobie z nimi

im wcześniej zareagujesz na niepokojące cię sygnały świadczące o zakłóceniach harmonijnego rozwoju swojego dziecka tym większa szansa na zapewnienie dziecku optymalnego rozwoju:

 • małe dzieci są bardziej podatne na stymulację i oddziaływania terapeutyczne
 • duża elastyczność i plastyczność centralnego układu nerwowego małych dzieci umożliwia skuteczną terapię
 • możliwość zahamowania i zatrzymania niekorzystnych zmian
 • większa łatwość korygowania i usprawniania funkcji w momencie, kiedy są w trakcie kształtowania
 • wczesne ograniczenia rozwojowe utrudniają kształtowanie się nowych umiejętności i powodują kumulowanie się zaburzeń oraz deficytów wraz z wiekiem dziecka
 • małe dzieci łatwiej wykorzystują wypracowane adaptacyjne umiejętności i nawyki w różnych obszarach funkcjonowania

Warunkiem objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od lutego 2017 wydają tylko poradnie publiczne.

Warto skonsultować się ze specjalistami, gdy Twoje dziecko:

 • w porównaniu z rówieśnikami wolniej rozwija kluczowe umiejętności ruchowe, komunikacyjne, społeczne i poznawcze
 • jest nadwrażliwe lub w niewielkim stopniu czułe na informacje odbierane zmysłami
 • jest dzieckiem obciążonym trudnościami i powikłaniami okołoporodowymi
 • jest wcześniakiem
 • ma problemy w kontaktach z rówieśnikami
 • ma zdiagnozowany autyzm wczesnodziecięcy lub zespół Aspergera
 • ma trudności z autokontrolą zachowania
 • nie radzi sobie z emocjami
 • jest impulsywne oraz często rozkojarzone
 • ma wrodzone lub nabyte dysfunkcje narządu ruchu
 • ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • ma opóźniony rozwój mowy
 • ma zdiagnozowaną niepełnosprawność intelektualną
 • ma opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego
 • ma zaburzenia motoryki
 • ma sprzężoną niepełnosprawność
 • ma zaburzenia słuchu lub widzenia
 • ma mózgowe porażenie dziecięce
 • przejawia zaburzenia psychiczne
 • ma choroby neurologiczne
 • ma ADHD

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka- zgłoś się do nas!

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Otwarte Drzwi

Tel: 501710410
poradniaotwartedrzwi@gmail.com
Aleja Niepodległości 36
61-714 Poznań

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia oparta na relacji, której celem jest poprawa funkcjonowania w różnych sferach życia. Taki model pracy poprzez zaangażowanie pacjenta pozwala poznać i zrozumieć siebie samego, oraz sprzyja poprawie autoregulacji emocjonalnej. Rozwija również samoświadomość oraz umiejętność utrzymywania relacji z bliskimi i otoczeniem w sposób satysfakcjonujący tzn. z uwzględnieniem własnych potrzeb i pragnień oraz potrzeb i oczekiwań otoczenia.

Psychoterapia jest skierowana do dzieci i młodzieży mających:

 • Zaburzenia zachowania - gwałtowne napady złości, przekraczanie norm społecznych, popadanie w konflikty z rówieśnikami, niszczenie własności, wagary, bunt i przekorna postawa wobec osób dorosłych,
 • Zespół Aspergera, Nadpobudliwość psychoruchowa,
 • Urazy psychiczne - spowodowane śmiercią osób bliskich, rozwodem rodziców, przebytą chorobą somatyczną, przemocą fizyczną lub psychiczną,
 • Kryzys okresu dorastania
 • Trudności w adaptacji w środowisku szkolnym - trudności w przyswajaniu wiedzy, niechęć do chodzenia do szkoły oraz trudność w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami.

Psychoterapia poprzedzona jest 3 spotkaniami konsultacyjnymi prowadzonymi przez dwóch psychoterapeutów, na które zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem lub nastolatkiem. Po konsultacjach następuje przekazanie zaleceń dotyczących sugerowanej formy pomocy i wyjaśnienie zasad kontraktu terapeutycznego.

Pojedyncza sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia dla dorosłych

Proponujemy indywidualną psychoterapię psychodynamicznąadresowaną do osób borykających się z różnego rodzaju trudnościami psychicznymi i problemami psychologicznymi. Psychoterapia psychodynamiczna wywodzi się z psychoanalizy. Jest to terapia skoncentrowana na relacji i zaangażowaniu pacjenta w proces terapeutyczny. Zakłada ona, że indywidualne trudności powodowane są nieświadomymi konfliktami oraz wewnętrznymi reprezentacjami doświadczeń interpersonalnych, często wyrastającymi z wczesnodziecięcych doświadczeń. Terapia polega na rozwijaniu świadomości własnych potrzeb i pragnień, oraz dostrzeżeniu związku pomiędzy uczuciami, przekonaniami, konfliktami i motywami.

Udział w terapii poprzedzony jest trzema spotkaniami konsultacyjnymi, w trakcie których psychoterapeuta wraz z pacjentem określa obszar pracy oraz zostają ustalone zasady psychoterapii.

Pomoc psychoterapeutyczna w następujących obszarach:

 • Zaburzenia nastroju - depresja, obniżony nastrój i motywacja, brak poczucia wpływu na wydarzenia, apatia, nadmierna drażliwość i bezsilność, niskie poczucie własnej wartości, brak satysfakcji z własnego życia, myśli samobójcze
 • Problemy egzystencjalne - brak poczucia sensu i smaku życia, samotność,
 • Problemy partnerskie i rodzinne,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Zaburzenia nerwicowe - fobie, lęki społeczne, nadmierna lękliwość, bezsenność, natręctwa,
 • Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych - rozwód, utrata bliskiej osoby, podjęcie roli osoby dorosłej, kryzys wieku średniego.

Psychoterapia grupowa dla dorosłych

Psychoterapia grupowa umożliwia zrozumienie trudności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Uczestniczące w grupie osoby poznają mechanizmy funkcjonowania obniżające lub utrudniające ich komfort życia, oraz poprzez doświadczenie grupowe rozwijają nowe, konstruktywne, bardziej świadome wzorce budowania relacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Edukacja domowa

Rekrutacja do edukacji domowej

Aby móc skorzystać z prawa do edukacji domowej w naszej szkole, niezbędnym jest przejście następujących kroków:

1. Zapoznać się z wszystkimi istotnymi wymogami, jakie nałożone są na rodziców chcących edukować swoje dzieci w domu.

2. Zgłosić telefonicznie, bądź mailowo chęć przejścia na tryb realizacji obowiązku edukacyjnego w domu.

Numer telefonu: 61 646 84 38

Adres mailowy: edukacja.domowa@otwarte-drzwi.pl

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, potocznie zwane edukacją domową, w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Otwarte Drzwi” jest BEZPŁATNE.

Dodatkowo płatne są pakiety edukacyjne. W przypadku pakietu rozszerzonego 300 zł, a profesjonalnego 600 zł, płatne przez cały rok kalendarzowy w czasie trwania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Pakiet podstawowy jest BEZPŁATNY.

W ramach edukacji domowej gwarantujemy:

 • konsultacje z nauczycielami z każdego przedmiotu (stały kontakt mailowy),
 • organizację i przeprowadzanie egzaminów semestralnych w szkole, a w indywidulanych przypadkach możliwość zorganizowania egzaminu u ucznia w domu
 • mobilną stronę internetową i wsparcie w zakresie przepisów oświatowych, podstawy programowej, materiałów ćwiczeniowych, lektur oraz zagadnień egzaminacyjnych
 • „lekcje poza murami szkoły” – uczniowie stacjonarni + uczniowie z edukacji domowej informowani z tygodniowym wyprzedzeniem o organizowanym evencie

Pakiety

Podstawowy

BEZPŁATNY

 • opieka tutora
 • konsultacje

Rozszerzony

(300,00 PLN)

 • opieka tutora
 • konsultacje
 • 3 lekcje indywidulane/grupowe
 • artterapia

Profesjonalny

(600,00 PLN)

 • opieka tutora
 • konsultacje
 • 5 lekcji indywidualnych lub grupowych
 • artterapia
 • projekty, konkursy
 • rewalidacja, logopedia, zajęcia kompensacyjne
 • warsztaty psychologiczne

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Otwarte Drzwi" zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli: Został złożony wniosek, oraz dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty jak:

 • opinia poradni psychologiczno¬pedagogicznej,
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Wszystkie potrzebne dokumenty możesz znaleźć w zakładce "DO POBRANIA".

Podręczniki i lektury

- Wykaz lektur szkoła podstawowa: Zobacz

- Wykaz lektur liceum ogólnokształcące: Pobierz

Ćwiczenia i materiały pomocnicze

- Pomocne w nauce historii: www.polskiedzieje.pl

- Bezpieczny internet: www.ore.edu.pl

- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym: www.gov.pl

- Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego: www.gov.pl

Podstawa programowa i przepisy oświatowe

Udostępniamy Państwu obowiązującą podstawę programową.
Niektóre przedmioty ujęte w poniższych dokumentach nie obowiązują w edukacji domowej.

Nowe podstawy programowe dostępne są pod adresem: www.podstawaprogramowa.pl


- Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego trzyletniego po gimnazjum: Pobierz

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego: www.ore.edu.pl

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych: www.podstawaprogramowa.pl

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym: www.dziennikustaw.gov.pl

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: www.dziennikustaw.gov.pl

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży: www.dziennikustaw.gov.pl

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - art.37 ustawy dotyczy spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą: www.dziennikustaw.gov.pl

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe: www.dziennikustaw.gov.pl

Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące edukacji domowej?: www.ordoiuris.pl

Kontakt i godziny pracy sekretariatu

Sekretariat Szkoły pracuje w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30, a w okresie wakacji w godzinach 08.00-15:00. Zapraszamy do kontaktu osobistego w siedzibie Szkoły lub telefonicznego pod numerem telefonu Tel: 61 646-84-38

Konsultacje

Lista mailowa nauczycieli prowadzących konsultację na rok szkolny 2019/20 będzie dostępna po 14 października br.
Prosimy o cierpliwość.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501710410

p.gorny@otwarte-drzwi.pl

Ubezpieczenia

Sylwia Szwabig

Ubezpieczenia - Inwestycje - Emerytury

Tel: 503178283

szwabig.sylwia@aviva.com.pl

Pobierz wnioski:

Tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu

Zgloszenie szkody na osobie

Egzaminy

Do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi” jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” ul. Katowicka 9B/18, e-mail: sekretariat@otwarte-drzwi.pl

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni

Sebastian Łabowski adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. Dane będą przetwarzane do celów kształcenia osób z niepełnosprawnościami opierającego się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń wobec osoby, której dane dotyczą na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GALERIA

Filmy

Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Sławomir Wrembel

Tel: 505222692

s.wrembel@otwarte-drzwi.pl

Sekretarz

Aleksandra Mierzejewska

Skarbnik

Ewa Jakubiak

Stowarzyszenie

Współpraca

Hubert Zarębczan

Tel: 531 324 511

h.zarebczan@otwarte-drzwi.pl

Dyrektor ds. administracyjno-personalnych

Jakub Badora

Tel: 510 479 353

j.badora@otwarte-drzwi.pl

Specjalista ds. promocji i marketingu

Anna Kiełbasińska

Tel: 789 107 434

a.kielbasinska@otwarte-drzwi.pl

Szkoła

Dyrektor Szkoły

Ewa Narębska

Tel: 791 021 775

e.narebska@otwarte-drzwi.pl

Sekretariat Szkoły

Anna Kaszuba

Tel: 616 468 438

a.kaszuba@otwarte-drzwi.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501 710 410

p.gorny@otwarte-drzwi.pl

Ubezpieczenia uczniów

Czesne prosimy wpłacać na podane niżej konta bankowe:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej na numer konta:
73 1940 1076 3168 3508 0001 0000

Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego na numer konta:
28 1940 1076 3203 1166 0001 0000

Facebok