Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Otwarte Drzwi-Premium"

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci w normie intelektualnej w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Aby rozpocząć edukację w naszej Szkole należy podjąć następujące kroki:

Posiadać aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka

Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,  a następnie złożyć wniosek rekrutacyjny oraz uiścić opłatę rekrutacyjną

Odbyć rozmowę z psychologiem

Przejść okres próbny w szkole (około 1 tydzień)

Dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych

*Uwaga:

Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.  

Czesne i opłaty

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 500 zł i jest ona bezzwrotna. Należy ją uiścić przelewem, na podany poniżej numer rachunku bankowego, a w tytule przelewu wpisać: opłata rekrutacyjna + imię i nazwisko dziecka. Potwierdzenie przelewu należy przedstawić podczas składania Wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły.

Tryb stacjonarny

750 zł miesięcznie
  • płatne jest przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy

Tryb edukacji domowej

200 zł miesięcznie
  • płatne jest przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy.

Czesne oraz opłatę rekrutacyjną należy wpłacać na podane niżej konto bankowe:

82 1020 4027 0000 1802 1850 5580

Skip to content