Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Otwarte Drzwi - Premium"

Otwieramy drzwi dzieciom z różnymi trudnościami.

Previous
Next
piorko_2png
p1

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych.

Naszymi atutami są:

p1

Oferujemy kompleksową edukację, rehabilitację i rewalidację na najwyższym poziomie.

Widząc bogactwo korzyści indywidualizacji pracy z uczniem, wprowadziliśmy proces edukacyjny na najwyższy poziom, respektując wszystkie wskazania orzeczeń dotyczących naszych podopiecznych.

Naszymi atutami są:

Opinie rodziców

Rekrutacja do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Otwarte Drzwi-Premium"

 

Aby rozpocząć edukację w naszej Szkole należy podjąć następujące kroki:

Posiadać aktualne orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka *

Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły, a następnie złożyć wniosek rekrutacyjny oraz uiścić opłatę rekrutacyjną.

Odbyć rozmowę z psychologiem szkolnym.

Przejść okres próbny w szkole (około 1 tydzień)

Dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty i podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych.

* Uwaga:
Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Aktualności

Wpisy z bloga

Partnerzy

Skip to content