571-381-59661 646-84-38

liceum@otwarte-drzwi.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"

Edukacja-domowa

Edukacja domowa

Jako jedna z nielicznych szkół specjalizujemy się od wielu lat w edukacji domowej.

  Gwarantujemy:

 • konsultacje z nauczycielami z każdego przedmiotu (kontakt mailowy)
 • organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania egzaminu u ucznia w domu
 • mobilną stronę internetową i wsparcie w zakresie przepisów oświatowych, podstawy programowej, materiałów ćwiczeniowych, lektur oraz zagadnień egzaminacyjnych
 • „lekcje poza murami szkoły” – uczniowie stacjonarni + uczniowie z edukacji domowej informowani z tygodniowym wyprzedzeniem o organizowanym evencie

Procedura przyjęcia ucznia do nauczania w ramach edukacji domowej

  Aby ubiegać się o przyjęcie ucznia do nauczania w systemie edukacji domowej należy dostarczyć:

 • aktualną opinię z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • podanie rekrutacyjne
 • pokwitowanie przelewu bankowego opłaty rekrutacyjnej

Niezbędne jest również odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły.