571-381-59661 646-84-38

liceum@otwarte-drzwi.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"

Edukacja-domowa

Edukacja domowa

Jako jedna z nielicznych szkół specjalizujemy się od wielu lat w edukacji domowej.

  Gwarantujemy:

 • konsultacje z nauczycielami z każdego przedmiotu (kontakt mailowy)
 • organizację i przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zorganizowania egzaminu u ucznia w domu
 • mobilną stronę internetową i wsparcie w zakresie przepisów oświatowych, podstawy programowej, materiałów ćwiczeniowych, lektur oraz zagadnień egzaminacyjnych
 • „lekcje poza murami szkoły” – uczniowie stacjonarni + uczniowie z edukacji domowej informowani z tygodniowym wyprzedzeniem o organizowanym evencie

Czesne i pakiety edukacyjne

Jednorazowa opłata rekrutacyjna (bezzwrotna) wynosi 500 zł i należy ją uiścić przelewem, na wskazany w umowie numer rachunku bankowego, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.

Czesne wynosi 100 zł/ miesięcznie i jest płatne przez 12 miesięcy w roku, do końca trwania umowy.

  W ramach czesnego zapewniamy:

 • konsultacje mailowe
 • opiekę tutora
 • zagadnienia programowe
 • warsztaty, np. artystyczne

Istnieje możliwość dokupienia konsultacji w podanych poniżej pakietach:

Rozszerzony

300 PLN/miesięcznie

3 lekcje indywidualne/grupowe

Profesjonalny

600 PLN/miesięcznie

6 lekcji indywidualnych/grupowych

rewalidacja, logopedia, zajęcia kompensacyjne (w ramach orzeczenia)

Pakiety można dokupić w dowolnym momencie trwania umowy, na minimum 1 miesiąc.

Procedura przyjęcia ucznia do nauczania w ramach edukacji domowej

  Aby ubiegać się o przyjęcie ucznia do nauczania w systemie edukacji domowej należy dostarczyć:

 • aktualną opinię z publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego
 • podanie rekrutacyjne
 • pokwitowanie przelewu bankowego opłaty rekrutacyjnej

Niezbędne jest również odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły.