Cennik

Dla dzieci i młodzieży

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zajęcia bezpłatne

Konsultacje ze specjalistami

Rodzaj zajęć

Konsultacyjno – diagnostyczne spotkanie z psychologiem

Czas trwania

2 h

Koszt zajęć

250 zł

Konsultacje z psychologiem

50 minut

120 zł

Poradnictwo psychologiczne – pomoc dla rodziców lub opiekunów w trudnościach wychowawczych

50 minut

120 zł

Terapia i zajęcia indywidualne

Rodzaj zajęć

Psychoterapia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

Czas trwania

50 minut

Koszt zajęć

120 zł

Spotkanie konsultacyjne pod kątem psychoterapii lub w ramach psychoterapii (prowadzi dwóch specjalistów)

50 minut

150 zł

Terapia neurologopedyczna

50 minut

120 zł

Terapia logopedyczna

50 minut

100 zł

Terapia pedagogiczna

50 minut

100 zł

Logopedia artystyczno - medialna

50 minut

120 zł

Integracja sensoryczna

50 minut

120 zł

Fizjoterapia z wykorzystaniem neurofizjologicznych terapii wspomagających rozwój dziecka m.in. NDT – Bobath i PNF

50 minut

120 zł

Diagnozy

Rodzaj zajęć

Diagnoza psychologiczna

Czas trwania

50 minut

Koszt zajęć

130 zł

Diagnoza pedagogiczna

50 minut

120 zł

Diagnoza neurologopedyczna

50 minut

130 zł

Diagnoza logopedyczna

50 minut

120 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej: 3 do 4 spotkań w zależności do potrzeb

50 minut

130 zł

Diagnoza pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu: 4 – 6 spotkań (prowadzi dwóch specjalistów)

50 minut

170 zł

Koszt diagnozy zawiera przygotowanie diagnozy pisemnej.

Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy dla swojego dziecka- zgłoś się do nas!

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Otwarte Drzwi

Aleja Niepodległości 36

61-714 Poznań

Dyrektor Poradni

Paweł Górny

Tel: 501 710 410

E-mail: poradniaotwartedrzwi@gmail.com

Sekretariat Poradni

Tel: 732 710 424

E-mail: poradnia@otwarte-drzwi.pl

Konto bankowe nr: 86 1940 1076 3172 1734 0000 0000