Nauka w systemie edukacji, w którym uczeń może funkcjonować w pełnej zgodzie ze swoimi potrzebami i możliwościami, jest kluczowym motywem naszego działania. Dzięki pozyskaniu nowej siedziby, od następnego roku szkolonego Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi” będzie kształciło młodzież ze spektrum autyzmu nie tylko w trybie edukacji domowej, ale również w formie stacjonarnej.

Świat, w którym żyjemy, zmienia się dramatycznie szybko, co w edukacji przejawia się m.in. systemowymi przeoczeniami, niedociągnięciami, nieczułością i swoistą bezsilnością. To przekłada się zarówno na jakość nauczania, jak i funkcjonowania w społeczeństwie. Zmieniają się możliwości, zmieniają się również wymogi. Szczególnie w ostatnich latach obserwujemy wzrastającą liczbę dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. z autyzmem czy zespołem Aspergera, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych. Tymczasem ich położenie jest zróżnicowane. Innego podejścia do nauczania wymagają wysoko funkcjonujące osoby autystyczne, a jeszcze innego te, które potrzebują specjalistycznej opieki placówek edukacyjnych. Jednak żadna ze standardowych szkół nie da im tego, czego potrzebują, ponieważ edukacja i opieka nad autystą wymaga uwagi, czasu i indywidualnego podejścia, na co publiczny system kształcenia nie może sobie pozwolić.

Spektrum autyzmu to spektrum różnorodności

Na ogół nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak różnorodne są osoby w spektrum autyzmu. Posiadają one bardzo zróżnicowane potrzeby, wrażliwość, doświadczenia czy pasje. Jednocześnie cierpią na rozmaite rodzaje nadwrażliwości czy niewrażliwości sensorycznych. To konstytuuje ich różnorodność w sposobie odbierania świata i pochodzących z niego bodźców, np. dźwięku, światła, dotyku, które pozwalają autystom „skodyfikować” otaczającą ich rzeczywistość i działać w nim według ustalonych w ten sposób reguł. W praktyce może to na przykład oznaczać, że dźwięki powszechnie uznane za przyjemne osoba ze spektrum autyzmu odbiera jako przerażające lub ich nie słyszy. Mając na uwadze zakres potencjalnych wrażliwości na bodźce, zaproponujemy naszym uczniom takie zajęcia, które zapewnią im optymalne warunki do indywidualnego rozwoju w zgodzie ze sobą. Czego więc można spodziewać się po pierwszej klasie stacjonarnej Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Otwarte Drzwi”? Sprawdź na stronie liceum

Szkoła łamiąca schematy i bariery

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi” to szkoła ogólnodostępna stworzona z myślą o wysoko funkcjonujących uczniach ze specjalnymi potrzebami, którzy w standardowych szkołach postrzegani są jako „problematyczni”. Nie chcemy ich zmieniać. Chcemy za to pomóc im odnaleźć się w niezwykle wymagającym świecie i wiemy, że dzięki naszej placówce młodzież zyska lepsze szanse rozwoju. Skąd ta pewność? Choćby z tego względu, że proces edukacyjny zintegrowany jest z przygotowaniem i wejściem uczniów w dorosłość, w tym w aspekty życia rodzinnego czy społecznego. Z kolei rodzice uczniów mogą polegać na wsparciu wysokiej klasy specjalistów nie tylko w zakresie opieki, ale również opinii związanej z kształtowaniem przebiegu procesu edukacyjnego młodych ludzi, bowiem w naszym Liceum zarówno uczniowie, jak i rodzice, mogą korzystać ze wsparcia grona specjalistów z Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”.

Przy tworzeniu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego „Otwarte Drzwi” kierujemy się ideą szkoły empatycznej, w pełni dostosowanej do potrzeb młodzieży ze spektrum autyzmu, w której młodzi ludzie będą czuć się akceptowani, potrzebni i bezpieczni. Szkoły, której drogi jest wielotorowy rozwój uczniów, pozostający w zgodzie z ich możliwościami oraz tempem przyswajania wiedzy. Nasze liceum ma być przestrzenią mądrego wspierania, w której integracja, terapia, działania artystyczne i twórcze pozytywnie wpłyną na skuteczne pozyskiwanie umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Wreszcie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Otwarte Drzwi” ma łamać dotychczasowe bariery społeczne i stanowić dowód na to, że pomimo innej ścieżki rozwojowej osoby ze spektrum autyzmu są pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, w którym potrafią się znakomicie odnaleźć.

Odczarować autyzm

Jednym z celów działania naszej szkoły jest również zmiana społecznego postrzegania osób ze spektrum autyzmu. Zależy nam na tym, aby autyzm przestał być tematem wzbudzającym strach. Za sprawą edukacji oraz włączania autystów do społeczeństwa chcemy dotrzeć do powszechnej świadomości, zwiększając zrozumienie i akceptację dla ich specyficznych zachowań i postaw. Wierzymy, że dzięki możliwościom, jakie stwarza nowa siedziba szkoły przy ul. Strzeleckiej 11 w Poznaniu, więcej dzieci i młodzieży autystycznej znajdzie ważną dla siebie przestrzeń zdobywania wiedzy, umiejętności społecznych oraz rozwijania i pielęgnowania swoich pasji. Wierzymy także, że damy radę odczarować autyzm i otworzymy naszym uczniom drzwi do możliwości życia w całkowitej zgodzie ze sobą.

 

 

 

 

Skip to content