Rozliczenie PIT z PITax.pl

Ośrodek Szkoleniowy przy Stowarzyszeniu

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkolenia z wybranych tematów
Szkolenia przygotowane przez nas według listy tematów.
Cena szkolenia 3h dla grupy do 30 nauczycieli - 1000zł

Oferta szkoleń otwartych dla nauczycieli

Wiemy jak ważnym elementem uczestnictwa w warsztatach jest spotkanie z innymi nauczycielami. Możliwość podzielenia się z nimi swoimi wątpliwościami, spostrzeżeniami, metodami pracy, a także poznania „dobrych praktyk” stosowanych w ich placówkach daje szanse na wyjście poza utarte schematy i spojrzenie na różne tematy z innej perspektywy. Dlatego też oprócz szkoleń Rad Pedagogicznych chcemy Państwu zaproponować udział w szkoleniach otwartych dla nauczycieli.. Warsztaty te będą odbywały się raz w miesiącu (poza styczniem i czerwcem) w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Otwarte drzwi” przy alejach Niepodległości 36 w Poznaniu.

Koszt szkolenia to 80zł/osoba.
Warsztaty odbywają się w 10osobowych grupach.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEMATAMI WARSZTATÓW OTWARTYCH

Akademia Skutecznego Wychowawcy

Bycie wychowawcą to bardzo trudne zadanie, obarczone dużą porcją oczekiwań ze strony uczniów, rodziców, ale też innych nauczycieli a nawet instytucji zewnętrznych. Poznanie uczniów, wspieranie integracji zespołu klasowego, praca z tzw. „trudnym uczniem”, współpraca z rodzicami, ciągłe „gaszenie klasowych pożarów” a do tego stosy dokumentów do wypełnienia to nie lada wyzwanie nie tylko dla młodego nauczyciela.

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli wychowawców stworzyliśmy kompleksowe szkolenie, swoiste ABC wychowawcy ułatwiające sprostanie wielu zadaniom które przed nim stoją.

Szkolenie składa się z 2 części, każda z nich obejmuje 12 godzin zajęć warsztatowych.

Praca z grupą klasową:

Dynamika rozwoju grupy w procesie wychowawczym 6h
Konflikty klasowe i ich rozwiązywanie 3h
Elementy socjoterapii w pracy z grupą klasową 3h

1. Jak wykorzystać dynamikę rozwoju grupy w procesie wychowawczym?

Plan zajęć
1. Jakie są fazy rozwoju grupy klasowej?
2. Jak wykorzystać pojawiające się w niej role grupowe?
3. Jak ustalić normy grupowe?
4. Jak napisać scenariusz lekcji wychowawczej w zależności od fazy grupowej, norm i ról grupowych?

Zwiń

2. Jak wspierać uczniów w rozwiązywaniu konfliktów klasowych?

Plan zajęć
1. Kiedy interweniować w konflikt a kiedy zostawić sprawę do rozwiązania dzieciom?
2. Jakie są metody rozwiązywania konfliktów i jak je wdrażać w klasie?
3. Scenariusze zajęć dla skonfliktowanej klasy.

Zwiń

3. Elementy socjoterapii w pracy z grupą klasową.

Plan zajęć
1. Socjoterapia i psychoedukacja- charakterystyka metod i obszaru ich zastosowania
2. Socjoterapia- różne podejścia do tematu
3. Narzędzia i metody socjoterapeutyczne przydatne w pracy z grupą klasową.

Zwiń

Praca z uczniem:

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 6h
Dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej 3h
Współpraca z rodzicami 3h

1. Dziecko ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

a) Dziecko z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

Plan zajęć
1. Kiedy skierować ucznia na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
2. Jak czytać opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
3. Jak dostosować program i sposób nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia?

b) Dziecko ze spektrum autyzmu- podejście eklektyczne w pracy z dzieckiem.

Plan zajęć
1. Specyfika zaburzeń ze spectrum autyzmu
2. Funkcjonowanie dziecka i nastolatka z zespołem Aspergera
3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci ze spektrum autyzmu w szkole:
czyli jak rozumieć i wdrażać zalecenia poradni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Zwiń

2. Jak wspierać ucznia w trudnej sytuacji rodzinnej?

Plan zajęć
1. Rodzina zdrowa a rodzina dysfunkcyjna.
2. Role dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.
3. Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziny.
4. Schemat postępowania w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.

Zwiń

3. Jak rozmawiać z rodzicami by chcieli współpracować?

Plan zajęć
1. Jak rozmawiać z rodzicem by czuł się wysłuchany?
2. Jak w partnerski sposób omawiać trudności i pracować nad ich opanowaniem?
3. Jak wypracować wspólną strategię działania?

Zwiń

Terminy spotkań

5 października 2019 9:00 - 15:30
6 października 2019 9:00 - 15:30
26 października 2019 9:00 - 15:30
27 października 2019 9:00 - 15:30

Koszt uczestnictwa:
500zł / osoba
Możliwość negocjacji ceny w przypadku większej liczby uczestników.

Kontakt

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Sławomir Wrembel

Tel: 505222692

s.wrembel@otwarte-drzwi.pl

Sekretarz

Aleksandra Mierzejewska

Skarbnik

Ewa Jakubiak

Stowarzyszenie

Współpraca

Hubert Zarębczan

Tel: 531 324 511

h.zarebczan@otwarte-drzwi.pl

Dyrektor ds. administracyjno-personalnych

Jakub Badora

Tel: 510 479 353

j.badora@otwarte-drzwi.pl

Specjalista ds. promocji i marketingu

Anna Kiełbasińska

Tel: 789 107 434

a.kielbasinska@otwarte-drzwi.pl

Szkoła

Dyrektor Szkoły

Ewa Narębska

Tel: 791 021 775

e.narebska@otwarte-drzwi.pl

Sekretariat Szkoły

Anna Kaszuba

Tel: 616 468 438

a.kaszuba@otwarte-drzwi.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Ubezpieczenia uczniów

Czesne prosimy wpłacać na podane niżej konta bankowe:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej na numer konta:
73 1940 1076 3168 3508 0001 0000

Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego na numer konta:
28 1940 1076 3203 1166 0001 0000