Ośrodek Rozwojowy „Otwarte Drzwi”
kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą specjalistów- praktyków z różnych dziedzin, którzy dzielą się swoją wiedzą, pasją i umiejętnościami z innymi ludźmi. Niektórzy z nas pracują z dziećmi niepełnosprawnymi (ruchowo, intelektualnie, dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera), inni wspierają rodziców w realizacji trudnego zadania jakim jest wychowanie dzieci. Część z nas wspomaga nauczycieli, pracowników pomocy społecznej i innych instytucji, prawników. Są wśród nas nauczyciele, psychologowie, logopedzi, aktorzy, informatycy.

Prowadzimy warsztaty, szkolenia i superwizje, w trakcie których pracujemy na żywych przykładach, pokazujemy tematy od strony praktycznej, oglądamy zagadnienia z różnych perspektyw, inspirujemy do zmian.