O szkole

Niepubliczne placówki – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – „Otwarte Drzwi” zostały powołane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum, to placówki z oddziałami integracyjnymi. Nasze „Otwarte Drzwi” są dla wszystkich. Specyfika pracy polega na tym, że uczniowie pełnosprawni i uczniowie z niepełnosprawnościami proces edukacji realizują dwutorowo (dostosowany do ich potrzeb i możliwości), integracja odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie artystycznej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjnej.

 

Naszym atutem jest mała liczebność uczniów w zespole/klasie (4 – 6 osób), dzięki czemu praca nauczyciela z dzieckiem jest intensywna i prowadzona w sposób skoncentrowany na uczniu.

 

Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy) doskonale przygotowanych do zadań im powierzonych. W ramach godzin z wychowania fizycznego, uczniowie z niepełnosprawnościami zostaną objęci kompleksową rehabilitacją.

W ramach szkoły funkcjonuje gabinet lekarski, rodzice mogą umawiać się ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, uczniowie objęci są opieką pielęgniarską i asystencką w czasie pobytu w szkole.

Szkoła współpracuje z Collegium Da Vinci i Parlamentem Studentów UAM, skąd rekrutują się praktykanci i wolontariusze.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” w Poznaniu jest organizacją NON PROFIT, której podstawowym celem jest kształcenie opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

 

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych – Edukacji Przyjaznej Dziecku, Naszym pragnieniem jest stworzenie szeroko działającej organizacji, która obejmie wsparciem i opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia, czyli zaczynając od ośrodka wczesnej interwencji przez, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole, świetlicę, gimnazjum, kończąc na warsztatach terapii zajęciowej.

 

Chcemy aby wspieranie rodziców i dzieci niepełnosprawnych objęło jak najwięcej sfer ich życia. Początki zawsze wymagają dużego wysiłku, jednakże spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym zaszliśmy już bardzo daleko – powołaliśmy Stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum „Otwarte Drzwi” z odziałam integracyjnymi Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu i zostaliśmy wpisani do rejestru szkół, w związku z tym, rozpoczynamy naszą działalność dydaktyczną od września 2016 r.

W ramach realizowanych projektów oraz odpłatnie, na życzenie rodziców, oferujemy również szereg zajęć pozalekcyjnych, takich jak m. in.:

 • rytmika
 • harfa
 • pianino
 • gitara
 • angielski
 • piłka nożna
 • basen
 • szachy
 • karate
 • ceramika
 • gimnastyka korekcyjna
 • balet
 • zajęcia taneczne
 • arteterapia
 • bajkoterapia
 • muzykoterapia
 • biblioterapia
 • terapia tańcem
 • hipoterapia
 • dogoterapia
 • rehabilitacja dodatkow
 • lego mechanika

Najnowsze wpisy