61 646-84-38571-381-596

liceum@otwarte-drzwi.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Otwarte Drzwi"
z Oddziałami Integracyjnymi

Ogólnodostępny artystyczny

Dla kogo?

Fakultety artystyczne w naszym Liceum, to bogata oferta skierowana do osób chcących rozwijać swoje zainteresowania, pasje, umiejętności artystyczne, pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której będą mogły spełniać swoje marzenia lub związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami kultury, sztuki i rozrywki.

Co nas wyróżnia?

 • współpracujemy z profesjonalną i doświadczoną kadrą pedagogów, specjalistów i fachowców w swoich dziedzinach
 • zapewniamy odpowiednie warunki dydaktyczne dostosowane do potrzeb zagadnień tematycznych i specyfiki fakultetów
 • program fakultetów „szyty na miarę” - proponujemy autorski program zajęć uwzględniający indywidualne potrzeby każdego ucznia
 • zapewniamy doskonałe przygotowanie teoretyczne i warsztatową formę zajęć, które są gwarantem rzetelnego przygotowania ucznia do realizacji marzeń, w szeroko pojętym świecie artystyczno-kulturalnym

Oferta fakultetów

Minimalna ilość uczniów wymagana do utworzenia danego rodzaju
fakultetu artystycznego: 2 osoby

Czesne

 • Bezzwrotna opłata wpisowa: 500 zł (płatna przelewem, potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanych dokumentów rekrutacyjnych)
 • Czesne (obejmujące przedmioty podstawowe): 750 zł miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy w roku kalendarzowym
 • Dodatkowo płatny pakiet zajęć fakultatywnych. Opłata uzależniona jest od wybranego zakresu zajęć dopasowanych do indywidualnych potrzeb (oferta „szyta na miarę”)

Procedura przyjęcia ucznia do Oddziału Ogólnodostępnego artystycznego

  Proces rekrutacji do Oddziału Ogólnodostępnego artystycznego obejmuje złożenie następujących dokumentów:

 • wniosku rodzica/opiekuna prawnego
 • podania rekrutacyjnego
 • pokwitowania przelewu bankowego opłaty wpisowej

 • Niezbędne jest również odbycie indywidualnej rozmowy z Dyrektorem szkoły w celu ustalenia zakresu zajęć fakultatywnych i przygotowania indywidualnej oferty.