Edukacja domowa

Szkoła podstawowa i gimnazjum „Otwarte Drzwi” to niepubliczna placówka, o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła została powołana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” z myślą o edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zapewnia swoim uczniom opiekę specjalistów (pedagodzy specjalni, terapeuci logopedzi, psycholodzy) doskonale przygotowanych do zadań im powierzonych. Od samego początku swojego istnienia, szkoła zamierza wspierać rodziców, którzy decydują się na realizację obowiązku szkolnego w domu. Zamierzamy wspierać również środowiska edukacji demokratycznej i pomagać we wspólnym porozumieniu inicjatyw, które budują miejsca przyjazne rozwojowi dzieci. Nasi uczniowie realizują przy naszym wsparciu obowiązek szkolny, wystawiamy ważne świadectwa, a jako placówka oświatowa jesteśmy pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

 

Nasze działania zamierzamy budować na:

  • indywidualnym podejściu do każdej rodziny i podmiotu, który z nami współpracuje
  • wsparciu dialogu między różnymi potrzebami i rozwiązaniami edukacyjnymi
  • sieciowaniu rodziców i podmiotów funkcjonujących w edukacji domowej
  • dbaniu o rzetelnie z naszej strony wykonywaną administracyjną i merytoryczną pracę
  • dbaniu o wspólny kontakt i transparentność działań zawartych w umowie z naszą placówką

 

Możliwość korzystania z prawa do edukacji domowej w naszej szkole jest bezpłatna.

 

REKRUTACJA

 

Aby móc skorzystać z prawa do edukacji domowej w naszej szkole, niezbędnym jest przejście następujących kroków:
Zapoznać się z wszystkimi istotnymi wymogami, jakie nałożone są na rodziców chcących edukować swoje dzieci w domu.
Zgłosić telefonicznie, bądź mailowo chęć przejścia na tryb realizacji obowiązku edukacyjnego w domu.
Numer telefonu: 886857038
Adres mailowy: domowa.otwartedrzwi@gmail.com
Spotkać się osobiście z osobą odpowiedzialną za rekrutację do Edukacji Domowej, w celach dopełnienia wszystkich istotnych formalności.

 

O przyjęciu dziecka do Edukacji Domowej w Niepublicznej szkole podstawowej i gimnazjum „Otwarte Drzwi” zgodnie ze Statutem Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły.

 

Zezwolenie może być wydane przez Dyrektora, jeżeli: Został złożony wniosek, oraz dołączone zostały wszystkie niezbędne dokumenty jak: – opinia poradni psychologiczno­pedagogicznej, – oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, – zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. Wszystkie potrzebne dokumenty możesz znaleźć w zakładce „DO POBRANIA„.

Najnowsze wpisy