TITLE

DESCRIPTION

Do sponsorów

   PROŚBA O DAROWIZNĘ:   Wszystko co zrobiliśmy do tej pory było możliwe dzięki pomocy wielu osób o wielkich sercach, którzy odpowiadając na nasze aktualne potrzeby przekazują małe i duże oraz systematyczne darowizny.

Dzięki przekazywanym darowiznom możemy zorganizować Twórcze Działanie, zajęcia arteterapeutyczne, wsparcie dla rodziców i realizować plan dotyczący powstającej szkoły, zakupić specjalistyczne pomoce dydaktyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Nasze Stowarzyszenie nie posiada jeszcze statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), gdyż możemy się o nią starać po 2 latach działalności, czyli od października 2016 roku. Państwa darowizny możemy przyjąć na konto. Za wszelkie dobro płynące z Państwa strony z całego serca dziękujemy, bo pozwala nam to działać i Tworzyć szkołę o szerokim spektrum możliwości.

 

Możesz dołączyć do grona naszych darczyńców przekazując dowolną darowiznę na nasze konto:

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OTWARTE DRZWI”ul. Katowicka 9B/18 61-131 Poznań
Nr konta: 44 1940 1076 3138 8807 0000 0000
Tytuł: darowizna na stowarzyszenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” w Poznaniu jest organizacją NON PROFIT, której podstawowym celem jest kształcenie opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych – Edukacji Przyjaznej Dziecku, Naszym pragnieniem jest stworzenie szeroko działającej organizacji, która obejmie wsparciem i opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia, czyli zaczynając od ośrodka wczesnej interwencji przez, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przedszkole, świetlicę, gimnazjum, kończąc na warsztatach terapii zajęciowej.

Chcemy aby wspieranie rodziców i dzieci niepełnosprawnych objęło jak najwięcej sfer ich życia. Początki zawsze wymagają dużego wysiłku, jednakże spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym zaszliśmy już bardzo daleko – powołaliśmy Stowarzyszenie, które jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum „Otwarte Drzwi” z odziałam integracyjnymi Uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu i zostaliśmy wpisani do rejestru szkół, w związku z tym, rozpoczynamy naszą działalność dydaktyczną od września 2016 r.

Pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o możliwość współpracy organizacyjnej, wsparcie materialnie lub finansowe naszych działań. Przestrzeń szkolna, jak wyżej pisaliśmy będzie przygotowana i w całości sfinansowana przez Centrum Akademickie Polonez ZA CO JESTEŚMY NIEZMIERNIE WDZIĘCZNI.

Naszym zadaniem, jako organu prowadzącego jest wyposażenie sal dydaktycznych, rehabilitacyjnych i gabinetów, wymagania są duże gdyż zakupiony sprzęt musi posiadać niezbędne atesty do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jako organizacja non profit organizujemy środki poprzez różnego rodzaju wydarzenia, wystawy, aukcje, spotkania, poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy nam pomagają, jednakże wystarczających środków finansowych jest zbyt mało na zagospodarowanie w/w przestrzeni. Nie posiadamy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, a naszym pragnieniem jest aby szkoła dla uczniów niepełnosprawnych była bezpłatna, zważywszy na zazwyczaj trudną sytuację finansową rodziców dzieci niepełnosprawnych obciążonych dodatkowymi wydatkami związanymi z pielęgnacją i rehabilitacją, chcielibyśmy zapewnić materiały niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczej – stąd nasza prośba o wsparcie finansowe i materialne lub sponsorowanie konkretnych sprzętów, całych klas i pomieszczeń oraz wielorakiej innej współpracy.

 • Możliwości wykorzystania logotypu i informacji o obszarze działalności Sponsora na stronie internetowej Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” (informacja oraz ekspozycja logotypu Sponsora uprzednio zaakceptowana).
 • Możliwości informowania o podjęciu współpracy ze Sponsorem w materiałach promocyjnych Szkół (każdorazowo za zgodą Sponsora i po uprzedniej akceptacji materiałów.)
 • Umocnienie wizerunku Sponsora na kontakt i współpracę z innymi organizacjami i Darczyńcami.
 • Promowanie Sponsora jako podmiotu gospodarczego współpracującego ze Szkołą dla osób Niepełnosprawnych.
 • Informowanie o darmowych kursach i szkoleniach dla pracowników Sponsora (otrzymywane informacji w pierwszej kolejności).
 • Możliwość stworzenia kursów (język obcy, migowy) i szkoleń dostosowanych do potrzeb firmy (Sponsora).
 • Możliwość wynajmu dostępnych w Stowarzyszeniu pomieszczeń przeznaczonych również do działalności komercyjnej, w atrakcyjnych cenach (zniżki nawet do 50%).
 • Zapraszanie Sponsora do współpracy w warsztatach i zajęciach połączonych z praktykami prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i zespół fizjoterapeutów. Każdorazowo do indywidualnego uzgodnienia przez obie strony.
 • Zapraszanie Sponsora do udziału w debatach, konferencjach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 • Informowanie Sponsora o inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 • Udostępnianie informacji o podjęciu współpracy z Sponsora na stronie internetowej www.otwarte-drzwi.pl
 • Zamieszczenie logotypu Sponsora wraz z informacją na stronie www.otwarte-drzwi.pl, w dziale poświęconym współpracy.
 • Umożliwienie informowania o podjęciu współpracy ze Stowarzyszeniem w materiałach promocyjnych Sponsora (każdorazowo za zgodą Stowarzyszenia i po uprzedniej akceptacji materiałów przez Stowarzyszenie).
 • Umieszczenie Logotypu i informacji o darczyńcy przy sponsorowanej sali (informacja oraz ekspozycja logotypu Sponsora uprzednio zaakceptowana).

Jak nam idzie? - WSPOMÓŻ AKCJĘ!

Osiągnięty cel: 60%

Najnowsze wpisy